ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 17:48
ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ފަސް ބައިވެރިން
ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ފަސް ބައިވެރިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ގްރޭންޑް ފިނާލޭ މާދަމާ ރޭ 8:30ގައި
މިއީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް
މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފަސް ބައިވެރިން ހޮވުނު
މާދަމާ ރޭގެ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު

ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ރާއްޖެ ޓީވީ އިން މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅު ކުރުމުގެ ޖަލްސާ މާދަމާރޭ ބާއްވަން ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ.

Advertisement

މި ޖަލްސާ މާދަމާ ރޭ 8:30 ގައި ވަގުތުން ރާއްޖެ ޓީވީން ދައްކާނެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ދެކަނބަލުންނާއި ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ހަވަނަ އެޕިސޯޑުގައި ބައިވެރިއަކު ކިޔަވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި 111 މީހުން ބައިވެރިވިއިރު މުބާރާތް ފަށާފައިވަނީ އޭގެ ތެެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދި 20 ބައިވެރިންނާއެކުގައެވެ. އަދި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މި 20 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ފަސް ބައިވެރިން ހޮވައި، ކިޔެވުން ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮތް މުބާރާތުގެ ހަވަނަ އެޕިސޯޑުގައި، މުބާރާތުގެ ކުރިއަށް އޮތް ބުރަށް ދަތުރުކުރާ ބައިވެރިންގެ ގޮތުގައި އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ:

  1. މުހައްމަދު ސާއީ މުބާރިކް، ނ. ހޮޅުދޫ
  2. ޔައީޝް މުހައްމަދު ނިޔާޒް، މާލެ
  3. ފާތިމަތު ތުގާ ހަލީމް، މާލެ
  4. މުހައްމަދު މުސްތަފާ، ބ. އޭދަފުށި
  5. އަހުމަދު ސުޖާއު، ހއ. ހޯރަފުށި
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޖަޖުން - ރާއްޖެއެމްވީ

މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ވެސް މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ އަގު ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތެވެ. އެގޮތުން، މި މުބާރާތުން އެއްވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް 3 ލައްކަ ރުފިޔާ، ދެވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް 1 ލައްކަ ރުފިޔާ، އަދި ތިންވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް 75000 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

16 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖެ ޓީވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް