ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 07:49
ވެސްޓް ހޭމާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް އިން ކުޅުނު މެޗުގައި އޮޑެގާޑް
ވެސްޓް ހޭމާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް އިން ކުޅުނު މެޗުގައި އޮޑެގާޑް
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
އާސެނަލް އިން ދެ ލަނޑުގެ ލީޑު ގެއްލުވާލުމުން އޮޑެގާޑްގެ ރުޅިގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސްފި
 
އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި މެޗުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އާސެނަލް ވަނީ ވެސްޓް ހޭމަށް އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޭމު ކުޅުމަށް ފުރުސަތު ދީފައި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުގެ އާސެނަލް އިން މުހިންމު ދެ ޕޮއިންޓު ގެއްލުވާލުމުން އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަަންނަ ނޯވޭގެ މިޑްފީލްޑަރު މާޓިން އޮޑެގާޑް ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅިގަދަ ވެއްޖެ އެވެ.

ވެސްޓް ހޭމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އާސެނަލް އިން ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައި ވަނިކޮށް އެ ޓީމުން ވަނީ ފަހަތުން އަރައި ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ކުރިން ލީގުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ވެސް އެއްވަރުވެފައި ވަނީ އާސެނަލް އިން ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައި ވަނިކޮށެވެ. މުހިންމު ދެ ޕޮއިންޓު ގެއްލުވާލުމާއެކު އާސެނަލް އާއި ދެ ވަނައިގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ވަނީ ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް ކުޑެވަފަ އެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އޮޑެގާޑް ބުނީ، މިދިޔަ ހަފްތާއި ހެދުނު ގިނަ ގޯސްތައް ވެސްޓް ހޭމް މެޗުގައި ވެސް ހެދުނު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އާސެނަލް އިން މި މެޗު ވެސް ފެށީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވަކި ހިސާބަނުން ދުވެލި ހުއްޓި، ވެސްޓް ހޭމަށް އެމީހުންގެ ކޮލެޓީގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިން ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި މެޗުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އާސެނަލް ވަނީ ވެސްޓް ހޭމަށް އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޭމު ކުޅުމަށް ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ އެއީ އާސެނަލްގެ ގޯސް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފަހަތް ބެލުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ދެއްކެން ނެތް ކަމަށާއި، ދެ ލަނޑުގެ ލީޑު ގެއްލުވާލުމަކީ އާސެނަލްގެ ފެންވަރެއް ވެސް ނޫން ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ވަކި ހިސާބަކުން އާސެނަލް އިން ބޯޅައާއެކު ވެސް ގިނަ ގޯސްތަކެއް ހަދައި، ވެސްޓް ހޭމަށް ދިގު ބޯޅަތަކެއް ޖެހުމަށް ފުރުސަތު ދިން ކަމަށެވެ. އާސެނަލް އަދި ވެސް އޮތީ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ކަމަށާއި، އަދިވެސް އަމިއްލަ އަތް މަތީގައި ބާރު އޮތްކަން ފާހަގަކޮށް އޮޑެގާޑް ބުނީ، ކުރިއަށް އޮތް މަދު މެޗުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސީޒަންގެ ކުރީ ކޮޅު އާސެނަލްގައި އޮތް ރޫހު އަލުން ގެނަސް، ކުރިއަށް އޮތް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް، ހަމަޖެހުމެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އާސެނަލް އަށް ދެން ލީގުގައި އޮންނާނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސައުތެމްޓަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ޓީމު ކުޅޭނީ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށެވެ. ސިޓީ މެޗުގެ ކުރިން ސައުތެމްޓަން މެޗުން އާސެނަލް އަށް ތިން ޕޮއިންޓު ހޯދުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް