ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:06
ދެކުނު ކޮރިއާއިން އެމެރިކާއަށް 500،000 އަރޓިލެރީ ވަޒަން ދެނީ
ދެކުނު ކޮރިއާއިން އެމެރިކާއަށް 500،000 އަރޓިލެރީ ވަޒަން ދެނީ
ރޮއިޓާސް
ދެކުނު ކޮރިއާ- އެމެރިކާ
ދެކުނު ކޮރިއާއިން އެމެރިކާއަށް 500،000 އަރޓިލެރީ ވަޒަން ދެނީ
 
މިދިޔަ އަހަރު އެމެރިކާއިން ވަނީ މިފަދަ އެއްލައްކަ ވަޒަން ގަނެފައި
 
މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެމެރިކާގެ ސީދާ ބަހެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ

ދެކުނު ކޮރިއާއިން އެމެރިކާއަށް 155 އެމްއެމް އާޓިލަރީ ޝެލްގެ 500،000 ވަޒަން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމާށް އެގައުމުގެ މީޑިއާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން މިވަޒަންތައް އެމެރިކާއަށް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައި މިވަނީ ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމާގައި އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ވަޒަނާއި ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ދިއުމަށް އިތުރަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ދެކުނު ކޮރިއާއިން ބުނެއެވެ.

ދެކުނު ކޮރިއާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން، އެމެރިކާއަށް ވަޒަންތައް ވިއްކުމުގެ ބަދަލުގައި، ވަޒަންތައް ދިނުމަށް އެގައުމުން ނިންމީ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމާގައި އެވަޒަންތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމުގެ ވިސްނުމުގައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެމެރިކާގެ ސީދާ ބަހެއް ލިބިފައި ނުވާއިރު، ދެކުނު ކޮރިއާއިން ވަނީ ހަނގުރާމާގައި ޔޫކްރެއިނަށް އެހީވުމަށް ގައުމުތަކުން ގުޅިގެން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު މިފަދަ އެއްލައްކަ ވަޒަން އެމެރިކާއިން ގަނެފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު އެ އަދަދަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަޒަން ގަތުމަށް އެގައުމުން އެދުނެވެ. ނަމަވެސް ދެކުނު ކޮރެއާ ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ވަޒަން ވިއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ވަޒަންތައް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް