ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 00:55
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގައި މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގައި މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް
ޓީސީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި
 
މާޒިޔާ އިން ޓީސީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ 2-0 އިން

މިއަހަރުގެ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ވަނީ ހިމޭންކަމުގެ ސުކޫތު ކޮޅެއް ވެސް ގެނެސްފަ އެވެ. އެއީ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ކޮމްޕެޓިޝަން ޑިޕާޓްމަންޑުގެ ހެޑް، އިސްމާއީލް ރިޔާޒުގެ ދަރިފުޅު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މި ގްރޫޕްގައި މާޒިޔާ އާއި ޓީސީގެ އިތުރުން ދެން ހިމެނެނީ އަލަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ޕްރޮމޯޓުވި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު އެވެ. މާޒިޔާ އިން ޓީސީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ 2-0 އިންނެވެ.

މެޗުގެ 12 ވަނަ މިނެޓުގައި މާޒިޔާގެ އިބްރާހިމް އައިސަމް އޭރިޔާ ބޭރުން މަތިމަތިން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ޓީސީގެ ގޯލް ކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާ ވަނީ އަތުން ޖައްސައި ކޯނަރަކަށް ބޭރުކޮށްލި އެވެ. އޭގެ ފަހުން 23 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓީސީގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން ލިބުނު ފުރުސަތެއްގައި މާޒިޔާގެ ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު) ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ ވެސް ސުޖަން ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން މާޒިޔާ އިން ލީޑު ނެގީ ހަމްޕު ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައެއްގައި ބޮލުން ބޯޅަ ގޯލުގެ ކަނަށް ފޮނުވާލައިގެން އައިސަމް އިބްރާހީމެވެ. އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި މާޒިޔާގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ވެސް އައިސަމް އެވެ. އެއީ ޓީސީގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން ލިބުނު ބޯޅައެއް ތިރިތިރިން ގޯލުން ކަނަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ. މި ލަނޑު ޖެހުމަށް ވެސް އައިސަމް އަށް އެހީތެރިވެދިނީ ހަމްޕު އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފަށް ނިކުމެ ކުރީ ކޮޅު ޓީސީން ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް، ލައިސްމަން ވަނީ އޮފްސައިޑު ކަމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން 59 ވަނަ މިނެޓުގައި މާޒިޔާގެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ސްޓެފަން މިހަލޮވިޗް އަށް ގޯލު ކުރިމަތިން ހުސްކޮށް ލިބުނު ބޯޅައެއް އޭނާ ފޮނުވާލީ ގޯލުގެ ހުރަސްދަނޑި މަތިން ބޭރަށެވެ. މެޗުގެ 67 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓީސީގެ ޑިފެންސްގައި ހެދުނު ގޯހެއްގައި ލިބުނު ބޯޅަ ހަމްޕު ފޮނުވާލި ނަމަވެސް އަމާޒުވީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށެވެ. އޭގެ ފަހުން 74 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ޙަސަން ރާއިފް އަޙުމަދު ފޮނުވާލި ބޯޅަ ވެސް އަމާޒުވީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށެވެ.

މި ގްރޫޕްގައި ދެން އޮންނާނީ ޓީސީ އާއި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ބައްދަލު ކުރާ މެޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބްދުﷲ އަޒުމީން
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް