ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 11:10
އިންޑިއާގައި އޮންނަ މުބާރާތަށް އެކުލަވާލި އެތުލެޓިކްސް ސްކޮޑު
އިންޑިއާގައި އޮންނަ މުބާރާތަށް އެކުލަވާލި އެތުލެޓިކްސް ސްކޮޑު
އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން
އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން
އިންޑިއާގައި މިމަހު އޮންނަ ގްރޯން ޕްރީގައި ވާދަކުރާ އެތުލެޓިކްސް ޓީމު އިއުލާންކޮށްފި
 
ޖުމުލަ 10 އެތުލީޓުންގެ ޓީމުގައި ތިން އޮފިޝަލަކު ވެސް ވަނީ ހިމަނައިފައި

މިމަހު އިންޑިއާގައި އޮންނަ އިންޑިއަން ގްރޯން ޕްރީ ތިނެއް އަދި ހަތަރެއްގައި ވާދަ ކުރާ ޤައުމީ އެތުލެޓިކްސް ޓީމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ތާވަލްކޮށްފައި އޮތީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 15 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. ރާއްޖެ އިން އެކުލަވާލި ސްކޮޑުގައި ހިމެނެނީ ފަސް ފިރިހެން އެތުލީޓުންނާއި، ފަސް ފިރިހެން އެތުލީޓުންނެވެ. ޖުމުލަ 10 އެތުލީޓުންގެ ޓީމުގައި ތިން އޮފިޝަލަކު ވެސް ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ފިރިހެން އެތުލީޓުންނަކީ، ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ޙަސަން ސާއިދު، ޙުސެއިން ރިޒާ، ޙުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން، އާދަމް ރިއްފަތު އަދި ޙުސެއިން ޒީކް ސައުދު އެވެ. އަންހެން އެތުލީޓުންނަކީ އާމިނަތު ޖާއިޝާ ޖުނީޒް، މަރިޔަމް އަލްހާ ޙުސެއިން، އައިޝަތު ޝަބާ ސަލީމް، ޒިވާ މޫސާ ޝަފީއު އަދި ރިފާ މުޙައްމަދު އެވެ. މި ޓީމުގައި ހިމެނޭ އޮފިޝަލުންނަކީ ޝިފާޒް ރާޝިދު، އަޙުމަދު ފާއިލް އަދި މަފާޒާ މުސްތަފާ އެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގެ އެތުލެޓިކްސް ޓީމު އަންނަނީ މިއަހަރު އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދުރާލާ ތަމްރީނުތައް ހަދަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް