ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 15:29
އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ، ހުސައިން ޖަވާޒް (ޖަވާ)
އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ، ހުސައިން ޖަވާޒް (ޖަވާ)
އެފްއޭއެމް
އޭއެފްސީ
އޭއެފްސީގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް ޖަވާ، ރާއްޖެއަށް ޝަފަރެއް!
އެ ކޮމިޓީގައި ޖަވާ މަސައްކަތްކުރައްވާނީ މި ހިނގާ 2023 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2027 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް

އޭޝިއަން ފުޓުބޯޅަ ކޮންފަޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ)ގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް، ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސައިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

މިއީ މި ކޮމިޓީގައި ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް ހިމެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެހެންކަމުން ޖަވާއަށް ލިބުނު މި މަގާމާއެކު، މިއީ ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ އަށާއި ރާއްޖެއަށްވެސް ލިބުނު ބޮޑު ޝަރަފެކެވެ. އެ ކޮމިޓީގައި ޖަވާ މަސައްކަތްކުރައްވާނީ މި ހިނގާ 2023 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2027 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށެވެ. އެ ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި؛ ފުޓުބޯޅައިގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި އޭއެފްސީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ލަފާ ދިނުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުޓުބޯޅަ ތަރައްގީކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭނަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި، އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ވެސް ކުރުން އޮންނަނީ އެ ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.

ޖަވާއަކީ 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެފްއޭއެމްގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު އަދާކުރައްވަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަވާ އެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައި ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިހާރު ޖަވާ އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އެފްއޭއެމްގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖަވާ އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގައި (ޚާއްސަކޮށް ފުޓުބޯޅާގައި) އިސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ. ޖަވާގެ އިތުރުން އެފްއޭއެމްގެ ރަައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވަނީ ދާދި ފަހުން އޭއެފްސީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިާޚުބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް