ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 11:38
އިންޓަ މިލާނާއި ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އިންޓަ މިލާނާއި ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ކަޕް
އިންޓަ ސަލާމަތްކޮށްދިން ނަމަވެސް ލުކާކޫ އަށް ރަތެއް
 
ލަނޑު ޖެހުމަށް އުފާ ފާޅު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލުކާކޫ ޔުވެންޓަސްގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ދިމާކުރި ކަމަށް ބަލައި، ރެފްރީ ވަނީ ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑާ އެކު ރަތް ކާޑު ދައްކައިފައި

އިޓާލިއަން ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އިންޓަ މިލާން ސަލާމަތްކޮށްދިން ނަމަވެސް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އަށް ރަތް ކާޑެއް ދައްކައިފި އެވެ.

ޔުވެންޓަސްގެ ދަޏޑުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އެހެންކަމުން ފައިނަލްގެ ޖާގަ ލިބޭނީ އިންޓަގެ ދަނޑުގައި މި ދެ ޓީމު ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށެވެ. ޔުވެންޓަސްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ވެސް ޔުވެންޓަސް އިންނެވެ. މެޗުގެ 83 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ހުއާން ކުއަޑްރާޑޯ އެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އިންޓަ އަށް ވަނީ ޕެނަލްޓީއެއް ލިބިފަ އެވެ. އެއީ ޔުވެންޓަސްގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުމުނ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެކެވެ. ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް އިންޓަ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ލުކާކޫ އެވެ. ލަނޑު ޖެހުމަށް އުފާ ފާޅު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލުކާކޫ ޔުވެންޓަސްގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ދިމާކުރި ކަމަށް ބަލައި، ރެފްރީ ވަނީ ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑާ އެކު ރަތް ކާޑު ދައްކައިފަ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގެ ކުޅުން އޮންނާނީ މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް