ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 03:15
ވިލިމާލެ އަށް ގެނައި ބަގީ
ވިލިމާލެ އަށް ގެނައި ބަގީ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ޚިދުމަތް ފެށުން
ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި
 
އެކި ކަހަލަ މުދަލާއި ލަގެޖް ފަދަ ތަކެތި އުފުލޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ދެ ބަގީއާއި ބަލި މީހުން އުފުލުން ފަދަ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ދަތުރު ކުރާނެ ހާއްސަ ބަގީއެއް ހިމެނޭ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޚިދުމަތް ފެށީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތަކަށްފަހުއެވެ. މި ހިދުމަތް ދިނުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން 10 ބަގީއެއް ގެނެސްފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި އެކި ކަހަލަ މުދަލާއި ލަގެޖު ފަދަ ތަކެތި އުފުލޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ދެ ބަގީއާއި ބަލި މީހުން އުފުލުން ފަދަ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ދަތުރު ކުރާނެ ހާއްސަ ބަގީއެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގައި މި ރޯދަ މަސް ނިމެންދެން ބަގީގެ ޚިދުމަތް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ޕްރައިވެޓް ހަޔަރގެ ގޮތުގައި ދަތުރު ކުރާ ބަގީތައް ފިޔަވައި އާއްމު ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުން ކުރާ ބަގީތައް އެކަންޏެވެ.

Advertisement

ވިލިމާލޭގައި ބަގީ ދަތުރުތަކުގައި މީހަކަށް ދެ ރުފިޔާ ނެގުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް ޕްރައިވެޓް ހަޔަރގައި އަގުތައް ތަފާތުވާނެ ކަމަށް އެކައުންސިލުން ބުންޏެވެ. އެގޮތުން ހަތަރު ސީޓުގެ ބަގީއަކަށް 6 ރުފިޔާ ނަގާއިރު ހަ ސީޓުގެ ބަގީއަކަށް 10 ރުފިޔާ އަދި 12 ސީޓުގެ ބަގީއަކަށް 15 ރުފިޔާ ނަގާނެއެވެ.

ބަގީ ޚިދުމަތަށް ފީއެއް ނެގި ނަމަވެސް ހަ އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނާއި 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ އިތުރުން އެންސްޕާގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ބަގީތަކުގައި ހިލޭ ދަތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.

މާލެ ސިިޓީ ކައުންސިލުން ވިލިމާލޭގެ ތިން ރޫޓެއްގައި ބަގީގެ ޚިދުމަތް ދޭނެއެވެ. އަދި މި ޚިދުމަތް ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮންލައިން ބުކިންގ ހެއްދޭ ގޮތް ވެސް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެގޮތުން "villibuggy.malecity.gov.mv" އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ބުކިންގ ހެއްދޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް