ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 19:33
ޒަރޫރީ ތަކެތީގެ އަގު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު 45 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައި
ޒަރޫރީ ތަކެތީގެ އަގު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު 45 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައި
ރޮއިޓާސް
ޕާކިސްތާން
ޕާކިސްތާނުގައި ބެހި ކާބޯތަކެތި ހޯދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފިތިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 13ށް
 
އިގްތިސާދު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައި
 
އަނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 10ށް އަރާފައި
 
ޒަރޫރީ ތަކެތީގެ އަގު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު 45 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައި

ޕާކިސްތާނުގައި ބެހި ކާބޯތަކެތި ހޯދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފިތިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 13ށް އަރައިފިއެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. އެ ހާދިސާގައި 13 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، އަނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 10ށް އަރާފައެވެ.

ޕާކިސްތާނު ފުލުހުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގީ ކަރާޗީގައި ހުންނަ ފެކްޓްރީ ސައިޓެއްގައެވެ. އެގޮތުން ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ބަޔަކު އެތަކެތި ބަހަންފެށުމުން އެތައް ބަޔަކު އެއްފަހަރާ އެއްވެ އެތަކެތި ނަގަން އުޅުމުން މީހުން ފިތުނީ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިން ޖަމްއިއްޔާގެ އިސް ބޭފުޅަކު ރޮއިޓަރސްއަށް ބުނެފައިވަނީ، ކާބޯތަކެއްޗާއެކު ފައިސާވެސް ބަހާކަމަށެވެ. އެއީ ފަގީރުން އުޅޭ ސަރަހައްދަކަށްވާތީ ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެދާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހުކުރު ދުވަހު އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެއްފަހަރާ އެއްވިކަމަށާއި، މީހުން ހަމަޔަކަށްއަޅުވަން މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް އެއްބަޔަކު ވެއްޓި، އެހެން މީހުންގެ ފައި ދަށުވެގެން މަރުވި ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރޮއިޓަރސްއިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މިފަދަ އިތުރު ހާދިސާތަކެއްވެސް ފާއިތުވި ހަފުތާތެރޭގައި ޕާކިސްތާނުގައި ވަނީ ހިނގާފައެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ އިގްތިސާދު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައެވެ. އެގޮތުން ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާއަށް އަރާފައިވާއިރު، ފުށްފަދަ ޒަރޫރީ ތަކެތީގެ އަގު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު 45 އިންސައްތަ ބޮޑުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ރޯދައާ ދިމާކޮށް ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން އަންނަނީ ހިލޭ ފުށް ބަހަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް