ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 07:26
ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 26 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ބިދޭސީން
ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 26 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ބިދޭސީން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ އާބާދީ
ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ %26 އަކީ ބިދޭސީން، ކޮންމެ 3 ދިވެއްސަކަށް ބިދޭސީއެއް
 
ބިދޭސީންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އުމުރުން 20 އަހަރާއި 44 އަހަރާ ދެމެދުގެ ފިރިހެނުން
 
ރިސޯޓްތަކާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށާއި އެހެން ރަށްރަށުގައިވެސް ދިވެހިންނަށް ވުރެ ގިނައީ ބިދޭސީން
 
އެންމެ ގިނައިން ބިދޭސީން އުޅެނީ މާލޭގައި

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 26 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ބިދޭސީންކަމަށް މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން އާންމުކުރި 2022ވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގެ ނަތީޖާއިން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ބޯހިމެނުމުގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ އާބާދީއަކީ 515،122 (ފަސް ލައްކަ ފަނަރަ ހާސް ސަތޭކަ ބާވީސް) އެވެ. އެއީ 382،751 (ތިންލައްކަ އަޑިހަ ދެ ހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް އެއް) ދިވެހިންނާއި 132،371 (އެއް ލައްކަ ތިރީސް ދެ ހާސް ތިން ސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެއް) ބިދޭސީންނެވެ. އެއީ ކޮންމެ 3 ދިވެއްސަކަށް ބިދޭސީއެކެވެ.

ބޯހިމެނުމުހެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ބިދޭސީން އުޅެނީ މާލޭގައެވެ. އެއީ 51،030 އެކެވެ. ދެން އެންމެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅެނީ ރިސޯޓްތަކުގައެވެ. އެއީ 36،707 އެވެ. އަތޮޅުތަކުގައި 32،470 ބިދޭސީން އުޅޭއިރު އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތް ކުރާ ރަށްރަށާއި އެހެން ރަށްރަށުގައި 12،164 ބިދޭސީން އުޅެއެވެ.

ބޯހިމެނުމުގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުގައި ރިސޯޓްތަކާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށާއި އެހެން ރަށްރަށުގައި ވެސް ދިވެހިންނަށް ވުރެ ގިނައީ ބިދޭސީންނެވެ. އެގޮތުން ރިސޯޓްތަކުގައި 70 އިންސައްތަ ބިދޭސީން އުޅޭއިރު ރިސޯޓްތަކުގައި އުޅޭ ދިވެހި އާބާދީއަކީ 30 އިންސައްތައެވެ. އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށާއި އެހެން ރަށްރަށުގައި 88 އިންސައްތަ ބިދޭސީން އުޅޭއިރު އެރަށްރަށުގައި އުޅެނީ 12 އިންސައްތަ ދިވެހިންނެވެ.

ބިދޭސީންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އުމުރުން 20 އަހަރާއި 44 އަހަރާ ދެމެދުގެ ފިރިހެނުންނެވެ. އުމުރުން 30 އަހަރާއި 39 އަހަރާ ދެމެދުގައި ގިނައީ ދިވެހިންނަށްވުރެ ބިދޭސީންނެވެ. ރާއްޖޭގައި 117،460 ފިރިހެން ބިދޭސީން އުޅޭއިރު 14،911 އަކީ އަންހެނުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް