ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2023 | ބުދަ 23:40
ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން ޖޭޕީއާއެކު ބޭއްވި ދެވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން ޖޭޕީއާއެކު ބޭއްވި ދެވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
ނަޝީދާއި ޖޭޕީގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން
ނަޝީދު ފެކްޝަނާއި ޖޭޕީގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން - ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން މިރޭ ޝިއްޕެވެސް ބައިވެރިވި
 
އިތުރު ކަންކަން ހާމަކުރާނީ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލައި ނިމުމުން
 
ދެވަނަ ބައްދަލުމަށްފަހު ވިދާޅުވީ، ރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ގޮފިން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއެކު ދެވަނަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިިފިއެވެ.

ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ މައި އިދާރާ, ކުނޫޒްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ، ކުރީގެ ޗެއަރޕަރސަން ހަސަން ލަތީފުގެ އިތުރުން، އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ ހުސައިން އަމްރުއާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ޝިފާޒެވެ. ޖޭޕީގެ ފަރާތުން މަޝްވަރާގައި ބައްދަލުކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހީމާއި، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން އަދި ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދެވެ.

Advertisement

ގަޑިއެއްހާ އިރަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެއްކި ވާހަކައެއް އެއްވެސް ވަރަކަށް ހިއްސާކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. އަދި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ތަފްސީލީ ޖަވާބެއް ދެފަރާތުންވެސް ދީފައެއް ނުވެއެވެ. ހަމައެކަނި ނޫސްވެރިންނަށް ހާމަކޮށްފައިވަނީ، ރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، ފިކުރެއްގެ ދިރުން އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެކުލަވައިލާ މެނިފެސްޓޯ ނިމުމުން އެ ކަންކަން ހާމަކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މަޝްވަރާގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޖޭޕީއާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ޓީމާއެކު ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި، ފުޅާކޮށް މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަމަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކުރިމަތިލައްވާއިރު އެކީގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ސިޔާސަތުތަކެއް ކަނޑައެޅުމާއި، އެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތަފްސީލުތައް މެނިފެސްޓޯއެއްގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލެވޭނެ ގޮތުގެ ވާހަކައާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ޖޭޕީން ބުނެފައިވަނީ، ޖޭޕީއާއި އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަކީ، ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދެ ޕާޓީ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަދި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަދެކެވުނީ، ދެ ޕާޓީ ގުޅިގެން އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރާކަމުގައިވާނަމަ، ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް، ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކާ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނާނެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކާ ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
75%
25%
ކޮމެންޓް