ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 07:18
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ސާއިދު
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ސާއިދު
އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން
އިންޑިއާ ގެރޭންޑް ޕްރީ
އިންޑިއާ ގެރޭންޑް ޕްރީގައި ވާދަކޮށް ސާއިދަށް ރިހި އަދި ލޯ މެޑަލް
 
ސާއިދު ރިހި މެޑަލް ހޯދީ 200 މީޓަރުން އަދި ލޯ މެޑަލް ހޯދީ 100 މީޓަރުން

އިންޑިއާ ގްރޭންޑް ޕްރީގައި ވާދަކޮށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ޙަސަން ސާއިދު ރިހި މެޑައްޔަކާއި، ލޯ މެޑައްޔެއް ހޯދައިފި އެވެ.

ސާއިދު ވާދަކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާ ގްރޭންޑް ޕްރީގެ ދެ ވަނަ މުބާރާތުގަ އެވެ. ސާއިދަށް ރިހި މެޑަލް ލިބުނީ 200 މީޓަރުގެ ދުވުމުންނެވެ. އަދި ލޯ މެޑަލް ލިބުނީ 100 މީޓަރުގެ ދުވުމުންނެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ 100 މީޓަރުގެ އިވެންޓުގައި ސާއިދު ވަނީ އޭނާ ވާދަކުރި ހީޓުގެ އެއް ވަނަ ހޯދައިފަ އެވެ. ސާއިދު ވަނީ 10.76 ސިކުންތުގެ ޓައިމިންއަކުން ހީޓު ނިންމައިފަ އެވެ. ދުވުމުން ވަނަ ހޮވާފައި ވަނީ ދެ ހީޓުގެ ޖުމުލަ ވަގުތަށް ބަލައިގެންނެވެ. ސާއިދު އަށް ވުރެ ކުރިން ނިންމާފައި ވަނީ އަނެއް ހީޓުގައި ވާދަކުރި ދެ އެތުލީޓުންނެވެ. 200 މީޓަރުގެ ދުވުމުން ސާއިދު ވާދަ ކުރި ހީޓުން ވެސް ލިބުނީ ދެ ވަނަ އެވެ. ސާއިދު އަށް ހީޓު ނިންމުނު ޓައިމިން އަކީ 21.61 ސިކުންތުންނެވެ. އެއް ވަނަ އަށް ދިޔައީ 21.54 ސިކުންތުން ހީޓު ނިންމި މުޙައްމަދު ރޭސް އެވެ.

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ސާއިދު ވަނީ އިންޑިއަން ގްރޯން ޕްރީގައި ވާދަކޮށް 100 މީޓަރާއި 200 މީޓަރުގެ ދުވުމުން ރަން މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނުން ފަހިކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ދިވެހި އެތުލީޓުން އަންނަނީ އެ ޤައުމުގައި ތަމްރީނު ހަދަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް