ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 15:10
ޗެރިޓީ ޝީލްޑާއެކު މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ޗެރިޓީ ޝީލްޑާއެކު މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
އަދަދު
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު
ސީޒަންގެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު އަންނަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ
 
2020 ވަނަ އަހަރު ކުޅުނު ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން މޮޅުވީ އީގަލްސް

ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު އަންނަ ހަފްތާގައި ކުޅުމަށް ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނީ ސީޒަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 22:00 ގައި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އެ މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އެންމެ ފަހުން ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބާއި، ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ދިޔަ ކުލަބް އީގަލްސް އެވެ. އީގަލްސް އަށް ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ޖާގަ ލިބުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެފްއޭ ކަޕް ވެސް މާޒިޔާ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވުމުންނެެވެ. ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އެންމެ ފަހުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަނުންނާއި، އެފްއޭ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަންގައި ވެސް މާޒިޔާ އިން ވަނީ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި މާޒިޔާ ކުޅުނީ ކުލަބް ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް ވަނީ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗެެއްގައި ވާދަކޮށްފަ އެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު ކުޅުނު އެ މެޗުން މޮޅުވީ އީގަލްސް އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް