ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 10:53
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އަންހެން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން. ފީފާ ރޭންކިންގައި ވަނީ ހިމަނާފައި
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އަންހެން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން. ފީފާ ރޭންކިންގައި ވަނީ ހިމަނާފައި
ދި ގާޑިއަން
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ ޓީމް
ބާރަށް ކުރިއަށް ގޮސް ސައޫދީ އަންހެން ޓީމު ފީފާ ރޭންކިން އަށް
 
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އޮތީ ފީފާ ރޭންކިންގެ 171 ވަނާގައި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސައޫދޫ އަރަބިއްޔާގެ އަންހެން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ފީފާ ރޭންކިންގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

އެ ގައުމު އޮތީ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 171 ވަނާގަ އެވެ.

Advertisement

ސައޫދީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސުޕަވައިޒަރ ލާމިއާ ބަހައިން ބުނީ މިއީ ވަރަށް ތާރީހީ ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށެވެ.

އަހަރުމެންގެ ގައުމީ ޓީމު މިވަނީ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްލާފައި. މީގެ 18 މަސް ކުރިން ގައުމީ ޓީމު އުފެއްދިއިރު މިހާ އަވަހަށް މިކަންވާނެ ކަމަށް ނުދެކޭ. މިއީ އަހަރުމެން ކުރިއަރައިދާނެ ބޭނުންވާ މަންޒިލްގެ ފެށުން
ލާމިއާ ބަހައިން
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އަންހެން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއާއެކު ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު - ދި ގާޑިއަން

2021 ވަނަ އަހަރު ސައޫދީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އުފެއްދިއިރާ އަޅާބަލާއިރު އެ ގައުމުގެ ކޯޗުންނާއި ކުޅުންތެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، ޕްރެމިއާ ލީގު ވެސް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

މި ގޮތުން ޕްރެމިއާ ލީގާއި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ފަށާފައިވަނީ ޖުމުލަ 25 ޓީމާއެކުގަ އެވެ. އަދި 17 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށް ގައުމުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވަނީ ޓްރޭނިން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައިފަ އެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ސައޫދީން އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިރު ތިބީ އެންމެ 119 ކޯޗުންނެވެ. ނަމަވެސަ މިހާރު 1000 ކޯޗުން އެބަތިއްބެވެ. އަދި ސްކޫލް ލީގުގައި 50000 ކުދިން އެބަތިއްބެވެ. އަދި މިވީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 66 އިންސައްތަ ރެފްރީން އިތުރުވެ، 56 އިންސައްތައަށް ކުލަބުތައް ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ.

މިވީ ކުރު މުއްދަތުގައި އަހަރުމެން މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައި. އަހަރުމެން މިދަނީ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް އެއް ފެންވަރަކަށް ކަންކަން ކޮށްދޭން. އޭގެ ތެރޭގައި ގައުމު ތަމްސީލުކުރުމުން ލިބޭ އިނާޔަތްތަކާއި ކުޅުންތެރިންގެ އިންޝުއަރެންސާއި ތަމްރީނުގެ ވަސީލަތްތައްވެސް ހިމެނޭ. މި ހޯދުނުގެ ކާމިޔާބީ އަށް ސައޫދީގެ ކުލަބުތަކާއި ކުޅުންތެރިންނާއި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އަހަރެން ޝުކުރު އަދާކުރަން،
ސައޫދީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ރައީސް ޔާސިރު އަލް މިޝޭލް

އޭނާ ވިދާޅުވީ އުއްމީދަކީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިން އަންހެނުންގެ ވޯލްޑްކަޕުގައި ކުޅުން ކަމަށާއި 2026 ވަނަ އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ އޭޝިއަން ކަޕް ބޭއްވަން ސައޫދީން ބިޑްކުރީ މިކަމުގެ ފެށުމަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް