ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 08:28
މޮރޮކޯގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
މޮރޮކޯގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ރޮއިޓާސް
މޮރޮކޯއިން ބްރެޒިލް ބަލިކުރުން
ވަރލްޑްކަޕްގެ ނަތީޖާއަކީ ޖާދުލެއް ނޫންކަން މޮރޮކޯއިން ސާބިތުކޮށްދީފި
 
ބްރެޒިލް ބަލިކުރީ 2-1 ން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ބްރެޒިލް ބަލިކޮށް, ޤަތަރު ވަރލްޑްކަޕްގެ ނަތީޖާތަކަކަކީ ޖާދުލެއް ނޫންކަން މޮރޮކޯއިން ސާބިތުކޮށްދީފިއެވެ.

ވަރލްޑްކަޕް ސެމީފައިނަލްގައި ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް އަތުން ބަލިވި މޮރޮކޯއިން ވަރލްޑްކަޕަށްފަހު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މަޝްހޫރު ބްރެޒިލް އަތުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ މޮޅުވީ 2-1 ނެވެ. މެޗުގައި މޮރޮކޯގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ވަރލްޑްކަޕްގައި ވެސް ވިދާލި ސޮފިއާން ބޯފާލްއެވެ. އެކަމަކު މެޗުގައި ބްރެޒިލްގެ ކެޕްޓްން ބޭންޑް އަޅައިގެން ކުޅުނު ކަސެމީރީ ދެވަނަ ހާފްގައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރިއެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް ބްރެޒިލްއަށް ފުރުޞަތު ނުދީ ކުރި ހޯދީ ދުނިޔޭގެ ސަޕޯރޓް ހޯދާފައިވާ މޮރޮކޯއިންނެވެ. މެޗުން މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑުޖެހީ އަބުދުލްހާމިދު ސަބިރީއެވެ.

Advertisement

މެޗު ބްރެޒިލުން ކުޅުނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ނުލައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ނޭމާ, ތިއާގޯ ސިލްވާ, މާކުއީނޯސް, އަދި ރިޗާލިސަން ހިމެނެއެވެ. ބްރެޒިލްއިން ކުޅުނީ ވަގުތީ ކޯޗު ރާމޮން މެނޭޒްސްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ. އޭނާ ވަނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް މެޗުން ފުރުޞަތު ދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
29%
0%
14%
0%
0%
57%
ކޮމެންޓް