ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 07:08
އަވާނީ ފަރެސް މޯލްޑިވްސް
އަވާނީ ފަރެސް މޯލްޑިވްސް
އަވާނީ ހޮޓެލްސް
އަވާނީ ފަރެސް މޯލްޑިވްސް
އަންނަ މަހު ބ. އަތޮޅުގައި ފަސް ތަރީގެ ރިސޯޓެއް ހުޅުވަނީ
 
މިއީ 70 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓެއް
 
އަވާނީ ފަރެސް މޯލްޑިވްސް ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޭޕްރިލް 1 ގައި

ބ. އަތޮޅު ފަރެސްގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ އަވާނީ ފަރެސް މޯލްޑިވްސް އަންނަ މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އަވާނީ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސްއިން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ މި ރިސޯޓަކީ 5 ތަރީގެ ރިސޯޓެކެވެ.

މި ރިސޯޓުގައި 176 އެނދު ހުރެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސްޓޫޑިއޯ، ބީޗް ވިލާ އަދި އޯވަރ ވޯޓަރ ވިލާއާއި، ޕެވިލިއަން ހުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަފާތު ކެއުންތައް ލިބޭ 9 ރެސްޓޯރެންޓް މި ރިސޯޓުގައި ހުންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްޕާއާއި، ބޮޑު ސްވިމިންގ ޕޫލަކާއި، ކިޑްސް ކްލަބް އަދި ޖިމެއްވެސް މި ރިސޯޓުގައި ހުރެއެވެ.

މި ރިސޯޓު އޭޕްރިލް 1 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

70 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓަކާއެކު ތަރައްގީކޮށްފައިވާ މި ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުވެސް މި ރިސޯޓު ހުޅުވުމުގެ މަސައްްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރިސޯޓު ހުޅުވޭގޮތް ވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް