ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2023 | ބުދަ 12:55
އާޖެންޓީނާގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ކޯޗު ސްކަލޯނީ
އާޖެންޓީނާގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ކޯޗު ސްކަލޯނީ
ރޮއިޓާސް
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމު
ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބަށް ފަހު އާޖެންޓީނާ އަށް އައު ޗެލެންޖުތަކެއް ކުރިމަރިވާނެ: ސްކަލޯނީ
 
އޭނާ ބުނީ އާޖެންޓީނާގެ ކުޅުންތެރިން އެ ފެންވަރުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މިހާރު ޓީމުތަކުން ކުޅޭނީ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން އާޖެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް

މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ފަހު ވެސް އާޖެންޓީނާ އަށް އައު ޗެލެންޖުތައް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ސްކަލޯނީ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ބައިނަލްއަަޤުވާމީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޕަނަމާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެ މެޗުގެ ކުރިން ސްކަލޯނީ ބުނީ، މިހާރު ވޯލްޑް ކަޕް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު އޭނާ ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ތަފާތުވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ޗެލެންޖުތަކެއް ކުރިމަތިވާނެކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ސްކަލޯނީ ބުނީ، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ހަނދަންތައް އަދިވެސް ހުންނަ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މިހާރު ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަދިވެސް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކަންކަން ފެންނަން ހުންނަ ކަމަށާއި، ގިނަ ބަޔަކު އަދިވެސް އެ ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އާޖެންޓީނާގެ ކުޅުންތެރިން އެ ފެންވަރުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މިހާރު ޓީމުތަކުން ކުޅޭނީ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން އާޖެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ސްކަލޯނީ ބުނީ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ހުރީ ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައި ކަމަށާއި، އޭނާ އަށް ކުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެސީ ހުރީ އަދިވެސް ދަނޑު މަތީގައި އުފަލާއެކު ކުޅެން ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި، އެކަމާމެދު ދެބަސްވުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 އާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ސްކަލޯނީ ބުނީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 އިން ފެންނާނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ފްރާންސްއާ ދެކޮޅަށް ފުރަތަމަ ނިކުން 11 ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފަތިހު ރާއްޖެ ގަޑިން ފަހެއް ޖަހާއިރު ޕަނަމާއާ ދެކޮޅަށް އާޖެންޓީނާ އިން ކުޅޭ މެޗަކީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ޕެނަލްޓީގައި ފްރާންސް ބަލިކޮށް ތަށި އުފުލާލި ފަހުން އެ ޓީމުން ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް