ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 16:10
ސްކޫލްތަކުގެ ލަވަ މުބާރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
ސްކޫލްތަކުގެ ލަވަ މުބާރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ސްކޫލްތަކުގެ ލަވަ މުބާރާތް
ސްކޫލުތަކުގެ ލަވަ މުބާރާތް އަލުން ފަށަނީ
 
ސްކޫލުތަކުގެ ލަވަ މުބާރާތް އެންމެ ފަހުން ބާއްވާފައި ވަނީ 2015ގައި

އަށް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ސްކޫލްތަކުގެ ލަވަ މުބާރާތް މިއަހަރު ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި އެންސީއޭ އަދި ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފައެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ އެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފެވެ. ޕީއެސްއެމް އިން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަލީ ހާލިދެވެ. އަދި އެންސީއޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އާޓްސް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނެވެ.

ސްކޫލުތަކުގެ ލަވަ މުބާރާތް އެންމެ ފަހުން ބާއްވާފައި ވަނީ 2015ގަ އެވެ.

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ލަވަ މުބާރާތް ބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ ޖޫން 16ގައެވެ. އެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސްކޫލުތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވާއިރު ހުރިހާ އުމުރުފުރާއެއްގެ ކުދިންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

Advertisement

މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ޖޫން 24 އާ ހަމައަށެވެ. ނަމަވެސް ކުދިން ބައިވެެރިވާ ނިސްބަތަށް ބަލައި މުބާރާތުގެ މުއްދަތަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ވަކިވަކި ކުދިންގެ ބައިން ވާދަކުރާނީ ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ޖުމްލަ 6 އުމުރު ފުރާއަކުންނެވެ. އެއީ ޖޫނިއާ ގްރޫޕާއި ސީނިއާ ގްރޫޕެވެ. ޖޫނިއާ ގްރޫޕްގައި ވާދަކުރާނީ 6 އަހަރުން ދަށާއި 9 އަހަރުން ދަށާއި 11 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިވަރުންނެވެ. ސީނިއާ ގްރޫޕްގައި ވާދަކުރާނީ 15 އަހަރުން ދަށާއި، 19 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނާއި 19 އަހަރުން މަތީގެ ޢުމުރުފުރާގެ ދަރިވަރުންނެވެ.

މިފަހަރުގެ މުބާރާތަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ފޯރިގަދަ މުބާރާތަކަށް ހެދުމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން މުބާރާތުގައި ކުރާ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެޑިއުކޭޝަންގެ ވިސްނުން ހުރީ ކުދިންގެ ކިބައިގައި ހުނަރުވެރިކަން ގެނެސްދިނުމަށްކަމަށް މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް