ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 17:47
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރަނީ
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޑްގެ ނަންބަރުތައް މައްޗަށް، ފާއިތުވި ހަފްތާ ގައި 11 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި
 
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 185،755ށް އަރާފައި

ފާއިތުވި ހަފްތާ މުޅި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19އަށް 11 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މަރޗް 12ން މަރޗް 18އަށް މާލެ ސަރަހައްދުން 9 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށްރަށުން އެކަކާއި އެހެނިހެން ހިސާބުތަކުން އެކަކު ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މީގެއިތުރުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި 2 މީހުންނަށް ވަނީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދީފައެވެ.

އޭގެކުރީ ހަފްތާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 6 މީހުންނެވެ. މަރޗް ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 6 މީހުންނެވެ. ފެބްރުއަރީ ފަހު ހަފްތާގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 3 މީހުންނެވެ.

މިއާއެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 185،755ށް އަރާފައެވެ. އަދި 311 މީހުން ވަނީ މިބަލީގައި ނިޔާވެފައެވެ.

ވެކްސިންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މަރޗް މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް 399،260 މީހުން ޖަހާފައިވެއެވެ. ދެ ވަނަ ޑޯޒް 385،131 މީހުން ޖަހާފައިވެއެވެ. ބޫސްޓަރ ފުރަތަމަ ޑޯޒް 167،675 މީހުން ޖަހާފައިވާއިރު ބޫސްޓަރ ދެވަނަ ޑޯޒް 1543 މީހުން ޖަހާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް