ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 14:29
މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ
މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ
މެރިން އެކްސްޕޯގެ ތިންވަނަ ދުވަސް: ތަރުހީބު ބޮޑު!
 
މި ފަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި 170 ޔުނިޓްގައި، 100ށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ބައިވެރިވޭ
 
ގިނަ އަދަދެއްގެ ރިސޯޓުތަކުން އެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތްކުރި

މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯއަށް މިހާތަނަށް ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯގެ 8 ވަނަ އެޑިޝަން ފަށާފައިވަނީ މާރޗް 15 ގައެވެ.

އެކްސްޕޯއާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އިވެންޓް މެނޭޖަރ ޝާމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އެކްސްޕޯ ފަށައިގެން މިހާތަނަށް އައިއިރު ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ އުންމީދުކުރި މިންވަރަށް މީހުން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މިއަދާއި މާދަމާ ގިނަ ބަޔަކު ޒިޔާރަތްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

ޝާމް ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އައިއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ރިސޯޓުތަކުން އެކްސްޕޯއަސް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވި އެގްޒިބިޓަރުންނަށް ގިނަ އޯޑަރުތަކެއްވެސް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ. މި އެކްސްޕޯވެސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި 170 ޔުނިޓްގައި 100ށްވުރެ ގިނަ އެގްޒިބިޓަރުން ބައިވެރިވެއެވެ. މިފަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި ޑައިވިންގއަށް ޚާއްސަ ހޯލެއްވެސް ހުރެއެވެ. އެހެންކަމުން މިއަހަރުގެ މެރިން އެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޮޑިދޯނިފަހަރާ ގުޅުންހުރި ބާވަތްތައް ލިބުމުގެ އިތުރުން ޑައިވިންއާއި ސީ ސްޕޯޓްސްއާ ގުޅުންހުރި އެކި ބާވަތްތައްވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މެރިން އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްގެންދަނީ މާރޗް 18 ގެ ނިޔަލަށެވެ. މެރިން އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދަނީ ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް