ކ. މާލެ
|
2 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 23:00
ލައިފް ޖެކެޓު އެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާގުޅޭ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ބޭއްވުން
ލައިފް ޖެކެޓު އެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާގުޅޭ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ބޭއްވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކަނޑުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން
ލައިފް ޖެކެޓު އެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާގުޅޭ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ބާއްވައިފި
 
މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދެވަނަ ދަންފަޅި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10ން މެންދުރު 12އަށް

ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގައި ދަތުރުކުރާ މީހުން ލައިފް ޖެކެޓު އެޅުމުގެ މުހިންމުކަން ކިޔައިދީ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް، މޯލްޑިވްސް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅިގެން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބާއްވައިފިއެވެ.

ދެ ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ބާއްވާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ދަންފަޅި ބާއްވާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ގައި، އެމްއެމްއޭ ކުރިމަތީގައެވެ.

Advertisement

އަދި މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދެވަނަ ދަންފަޅި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10ން މެންދުރު 12އަށް، މާލޭގެ ބޭންކް އޮފް ސިލޯންގެ ކުރިމަތީގައިއެވެ.

މި ހަރަކާތް އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޭއްވުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ، އެ ސަރަހައްދުތަކަކީ މާލެއިން އެންމެ ގިނައިން މީހުން ލަފާ/ފުރާ ސަރަހައްދަށް ވުމާއެކު، ގިނަ ބަޔަކަށް ލައިފް ޖެކެޓުތަކުގެ މުހިންމުކަން އަންގައިދިނުމެވެ. އަދި މި ހަރަކާތަކީ ލައިފް ޖެކެޓާއި އަދި ކަނޑުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމާމެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގި ހަރަކާތެއް ކަމަށް، މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމުކުރި ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް