ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:56
އެންބީއޭއެމްގެ އައު އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެންބަރުން
އެންބީއޭއެމްގެ އައު އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެންބަރުން
ނޭޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ނޭޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން
ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސަކަށް އާމިރު މަންސޫރު
 
އެންބީއޭއެމްގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި 37 މެންބަރުން ބައިވެރިވި

ނޭޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެންބީއޭއެމް) ގެ ރައީސަކަށް އާމިރް މަންސޫރު އިންތިޚާބު ކޮށްފިއެވެ.

އެންބީއޭއެމްގެ އައު ބޯޑު މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު މާގިރި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި އެންބީއޭއެމްގެ އަހަރޫ އާއްމު ޖަލްސާގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ފާއިތުވި 16 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއާއި ކުރިއެރުންތައް ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯއެއް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި އެންބީއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އިސްމާއިލް ހަމީދު ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި، އެ އެސޯސިއޭޝަން ހިންގުމުގައި ދިމާވި ދަތި ވަގުތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހޯދެއްވި ކާމިޔާބީތަކަށް މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އާ ބޯޑު އިންތިހާބު ކުރުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާކަން ޔަގީންކޮށްދެއްވައި، އެސޯސިއޭޝަނަށް ހާސިލްކުރަން ޖެހޭ ލަނޑުދަނޑިތައް މަތިވެ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި، އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement

މިބައްދަލުވުމުގައި އާ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ހާޒިރުވެތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނެގި ސިއްރުވޯޓަކުންނެވެ. އެ ޖަލްސާގައި ޖުމްލަ 37 މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވިއެވެ.

އަލަށް އިންތިހާބުވި ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަކީ:

 1. އާމިރު މަންސޫރު، ރައީސް
 2. އާމިނަތު ސަލާޙް، ނައިބު ރައީސް
 3. އަޙްމަދު އިބްރާހީމް، ހަޒާންދާރު
 4. މަރިޔަމް މާއިޝާ، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު މެންބަރު
 5. އިސްމާޢީލް ޙަމީދު، އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު މެންބަރު
 6. އަހުމަދު އަފްރާޙް، އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު މެންބަރު
 7. އިބްރާހީމް ޝާހިދު، އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު މެންބަރު
 8. އަހުމަދު ޒުބައިރު އާދަމް، އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު މެންބަރު
 9. ޢަބްދުالله ނަޝީދު، އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު މެންބަރު
 10. ޙުސައިން އަމާން، އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު މެންބަރު
 11. އިސްމާޢީލް ޝަރީފް، އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު މެންބަރު
 12. ޙަސަން ޙަލީމް، އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު މެންބަރު
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް