ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 11:06
ޔުނައިޓޭޑް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ރަޝްފޯޑް އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއެކު
ޔުނައިޓޭޑް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ރަޝްފޯޑް އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއެކު
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ޔުވެންޓަސް ޔޫރޮޕާ ލީގު ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
 
ރޯމާއާއި ސެވިއްޔާވެސް ކްއާޓާއިން ޖާގަ ހޯދި

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން އިނގިރޭސި ކްލަބް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި, އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ގަދަ ސޯޅަ ޓީމް ވާދަކުރި ބުރުގެ ދެ ލެގުގައިވެސް ސްޕެއިންގެ ރެއާލް ބެޓިސް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ދެވަނަ ލެގުގައި ބެޓިސްގެ ދަނޑުގައި ކުރި ހޯދީ 1-0 ނެވެ. ހަމައެކަނި ލަނޑުޖެހީ ރަޝްފޯޑެވެ. ފުރަތަމަ ލެގުގެ ނަތީޖާއާއެކު ޔުނައިޓެޑް ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ޔަޤީންކުރީ 5-1 ގެ އެގްރިގޭޓުންނެވެ. މިއީ ފަސް ސީޒަންގެ ތެރޭގައި ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ޔުނައިޓެޑް ދަތުރުކުރި ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. މިސީޒަންގައި ޔުނައިޓެޑަށް ކުރިއަށް އޮތީ އެފްއޭކަޕް ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ފުލަމްއާ ވާދަކުރާ މެޗެވެ.

ޔުވެންޓަސް ކްއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ ފްރެއިބާގް ދެވަނަ ލެގުގައިވެސް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގެ ފަހު މިނެޓުގައި ޔުވެންޓަސްއަށް ކުރި ހޯދައިދިނީ ވުލަހޮވިޗްއެވެ. އެއީ ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ. ޕެނަލްޓީ ދިނުމުގެ ކުރިން ފްރެއިބާގްގެ މަނުއެލް ގުލޫޑްއަށް ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތްކާޑް ދެއްކިއެވެ. އޭގެކުރިން ވުލަހޮވިޗް ޖެހި ލަނޑެއް ވިއޭއާރުން ބަލައިނުގަނެ ދޫކޮށްލިއެވެ. ޔުވެންޓަސްގެ ދެވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ އިތުރުވަގުތުގައި ޖެހީ ފެޑެރީކޯ ކިއޭސާއެވެ. ޔުވެންޓަސް ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ޔަޤީންކުރީ ފުރަތަމަ ލެގުގެ މޮޅާއެކު 3-0 ގެ އެގްރިގޭޓުން ކުރިހޯދައިގެންނެވެ.

ރޯމާއާއި ސެވިއްޔާވެސް ވަނީ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ޔަޤީންކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް