ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2024 | އަންގާރަ 07:39
ރަބީއުވިލާ ގޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު އަހުމަދު އައިމަން
ރަބީއުވިލާ ގޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު އަހުމަދު އައިމަން
ޕޮލިސް
މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނުން
ރަބީއުވިލާ ގޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ޒުވަނާ
 
އަޙްމަދު އައިމަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށީ ހޯމަ ދުވަހު
 
އަޙްމަދު އައިމަން އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ މެއި 16 ވަނަ ދުވަހު

މ. ރަބީއުވިލާ ގޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޒުވާނާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މ. ރަބީއުވިލާގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ފިރިހެނަކު މަރުވެފައި އޮތްކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:20 އެހާކަންހާއިރު ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ގެއިން ހޯމަ ދުވަހު ފެނިފައިވަނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މއ. ބޯޅަކިންކިރިމާގޭ، އުމުރުން 30 އަހަރުގެ އަހުމަދު އައިމަން ކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ގެއަކީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކަށްފަހު މީހުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ގެއެއް ނޫނެނެވެ.

މއ. ބޯޅަކިންކިރިމާގެ، އަޙްމަދު އައިމަން އާއިލާއަށް ޚަބަރެއްނުވެ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާތީ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފެށީ ވެސް ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް