ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 22:14
ރަތްކާޑް ދެއްކުމުން ކަސެމީރޯ
ރަތްކާޑް ދެއްކުމުން ކަސެމީރޯ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ކަސެމީރޯއަށް ރަތްކާޑް، ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރު!
 
ފުލުގައި އޮތް ސައުތްހެމްތަން އަތުން މޮޅެއް ނުވެވުނު

މިޑްފީލްޑަރ ކަސެމީރޯއަށް ރަތް ކާޑް ދެއްކި މެޗުގައި, ތާވަލްގެ ފުލުގައި އޮތް ސައުތުހެމްޓަން އަތުން ސަލާމަތްނުވެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ސައުތުހެމްޓަންއާ ވާދަކޮށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވި މެޗުގެ ބޮޑުބައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނީ ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކުއެވެ. އެއީ 34 ވަނަ މިނިޓްގައި ކަސެމީރޯއަށް ސީދާ ރަތްކާޑެއް ދެއްކުމުންނެވެ. ކަސެމީރޯއަށް ސީދާ ރަތްކާޑެއް ދެއްކީ ކާލޯސް އަލްކަރާޒްއަށް ކުރި ނުރައްކާތެރި ފައުލަކަށެވެ. މިއީ ޔުނައިޓެޑަށް މިސީޒަންގައި ބަދަލުވި ފަހުން އޭނާއަށް ދެއްކި ދެވަނަ ރަތްކާޑެވެ. އެކަމަކު ޔުނައިޓެޑުން މިސީޒަންގައި ހޯދަމުންދާ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ތަކުގައިވެސް ކަސެމީރޯގެ ނުފޫޒު ގަދައެވެ. މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިޔަސް ލަނޑުޖަހަން ފުރުޞަތު ހޯދިއެވެ.

މެޗަށް ނިކުތް އިރުވެސް ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ހަތަރު ވަނައިގައެވެ. ޔުނައިޓެޑް މިހާރު ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ 26 މެޗުން 50 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ސައުތުހެމްޓަންއަށް ތާވަލްގެ ފުލުން ސަލާމަތްވާން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުޞަތު ބޭނުން ނުކުރެވި އަދިވެސް އޮތީ ފުލުގައެވެ. އެއީ 22 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ވެސްޓްހޭމް ޔުނައިޓެޑް ވަނީ އެސްޓަން ވިލާ އަތުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިގެން ރެލިގޭޝަނުން ކުރިއަށް ޖެހިލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް