ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 09:47
އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ހޭންޑް ބޯލް މޯލްޑިވްސް
އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތް
15 އަހަރުން ދަށުގެ ފައިނަލްގައި އަމީނިއްޔާ އާއި ޖަމާލުއްދީން
އަމީނިއްޔާ އިން ވަނީ ސެމީ ގައި ދަރުމަވަންތަ ބަލިކޮށްފައި، ޖަމާލުއްދީނުން ވަނީ ކަލާފާނު ބަލިކޮށްފައި

އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފައިނަލުން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލާއި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

މި ބައިގެ ފައިނަލުން އަމީނިއްޔާ ޖާގަ ހޯދީ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލްގައި ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ވަރަށް ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނުނު މެޗު އަމީނިއްޔާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ އެއް ލަނޑުގެ ތަފާތުންނެވެ. އެއީ 11-10 ގެ ސްކޯއަކުންނެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ދަރުމަވަންތައިގެ މުޙައްމަދު ޝަރާހު ޝަރުހަބީލް އެވެ. ދެ ވަނަ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޖަމާލުއްދީނުން ވަނީ ކަލާފާނު ސްކޫލް ބަލިކޮށް، ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފަ އެވެ. އަމީނިއްޔާގެ މައްޗަށް ޖަމާލުއްދީނުން ކުރި ހޯދީ 23-18 އިންނެވެ. އެ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ އަމީނިއްޔާގެ އަލްހާން ފައިސަލް އަމީން އެވެ.

ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް މެޗުތައް ކުރިއަށް ދާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް