ކ. މާލެ
|
28 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 14:58
އައިއޯއައިޖީ 2023 - މަޔޯޓާ ދެކޮޅަށް ޤައުމީ އަންހެން ޓީމުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އައިއޯއައިޖީ 2023 - މަޔޯޓާ ދެކޮޅަށް ޤައުމީ އަންހެން ޓީމުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ
އައިއޯއައިޖީ 2023
އައިއޯއައިޖީ - ދެ ވަނަ މެޗުގައި މަޔޯޓާ ވާދަކޮށް އަންހެން ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމަށް ނާކާމިޔާބު
މަޔޯޓާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޤައުމީ ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމު ބަލިވީ 32-16 އިން

މަޑަގަސްކަރައިގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ޤައުމީ އަންހެން ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމުން ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުގައި މަޔޯޓާ ވާދަކޮށް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

ތިން ޤައުމާއެކު ރާއްޖެ އޮތީ ގްރޫޕް ބީ ގައެވެ. ގްރޫޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެ ވާދަކޮށްފައި ވަނީ ރީޔޫނިއަންއާ އެވެ. އެ މެޗުން ބަލިވުމާއެކު، ގޭމްސްގައި ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާނަމަ ރާއްޖެ އަށް އޮތީ މަޔޯޓް މެޗުން މޮޅުވުމެވެ. މަޔޯޓާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޤައުމީ ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމު ބަލިވީ 32-16 އިންނެވެ. ފުރަތަމަ މެޗާ ޚިލާފަށް މި މެޗުގައި ރާއްޖެ އިން ނެރުނު ނަތީޖާ ރަނގަޅެވެ. ގްރޫޕްގައި ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވެސް ބަލިވުމާއެކު، ޤައުމީ އަންހެން ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމަށް ވަނީ ގޭމްސް ނިމިފަ އެވެ.

އަންހެން ހޭންޑްބޯޅައިގެ ގްރޫޕް އޭ ގައި އޮތީ ގޭމްސް ބާއްވާ ޤައުމު މަޑަގަސްކަރައިގެ އިތުރުން ޝީސެލްސް، ކޮމޮރޯސް އަދި މޮރިޝަސް އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް