ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 07:35
ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތް
ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް: ކުރިޔަށް އޮތް މަސްދުވަސްތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ ސައިޓަށް މޮބިލައިޒްކުރާނެ
 
މިމަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ފާއިތުވި 20 އަހަރުތެރޭގައި ވެސް ގަން އެއަރޕޯޓަށް ނުގެނެވޭވަރުގެ ތަރައްގީ ގެނެވިގެންދާނެ

ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއެކު މިހާރު ކުރިޔަށްދަނީ އެމަޝްރޫޢު ޑިޒައިންކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އިއާދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތްތަކާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިއާދު ވިދާޅުވީ ކުރިޔަށް އޮތް މަސްދުވަސްތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ ސައިޓަށް މޮބިލައިޒްކުރާނެކަމަށެވެ. އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ލޯނު ފައިސާއިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިމަޝްރޫޢު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރެނާޓަސް ޕްރޮޖެކްޓްސްއާ އެވެ.

Advertisement

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އިއާދު ވިދާޅުވީ އެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ފުރިހަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ފާއިތުވި 20 އަހަރުތެރޭގައި ވެސް ގަން އެއަރޕޯޓަށް ނުގެނެވޭވަރުގެ ތަރައްގީ ގެނެވިގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަހަރަކު 1.5 މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭވަރުގެ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކާއެކު ތަރައްގީކުރާ މިއެއަރޕޯޓަކީ 29.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްގެން ތަރައްގީކުރާ އެއަރޕޯޓެކެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގައި އިޤްތިޞާދީ ހަބެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުވެގެން ދިޔުމުގައި ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް