ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 10:16
ވިމެން އިން ޑިޕްލޮމަސީގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ސެޝަންގެ ތެރެއިން
ވިމެން އިން ޑިޕްލޮމަސީގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ސެޝަންގެ ތެރެއިން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ވިމެން އިން ޑިޕްލޮމަސީ
ވިމެން އިން ޑިޕްލޮމަސީގެ ނަމުގައި ޚާއްޞަ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި
 
މިއީ ޚާރިޖީ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ދައުރާއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ސެޝަނެއް

ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އިން އިސްނަގައިގެން 'ވިމެން އިން ޑިޕްލޮމަސީ' ގެ ނަމުގައި ޚާއްޞަ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ސެޝަނަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން ޑިޕްލޮމެޓުން މެދުވެރިކޮށް، ޚާރިޖީ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ދައުރާއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ސެޝަނެކެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން، ފޮރިން ސާރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ފޮރިން ސާރވިސްގައި މަސައްކަތަކުރާ ހުރިހާ އަންހެންނުންގެ ބުރަ މަސައްކަތްތާމެދު އެމަނިކުފާނު ފަޚުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ފޮރިން ސާރވިސްގައި އަންހެނުން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް އެއީ ވަރަށް އުފަލާއެކު ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭނެ ކާމިޔާބީތަކެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއީ ހިންގުންތެރި، މުރާލި އަންހެނުން ކަމަށާއި، އެފަދަ އަންހެނުންގެ ޖޯޝަކީ އާދަޔާ ހިލާފު ބާރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދެމިއެތިބީ އަގުހުރި ގައުމީ ހިދުމަތެއް ކުރުމުގައިކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި މި ސެޝަނުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާއި މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަހްމަދު ލަތީފް، އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާރޖް ޑރ. ހާލާ ހަމީދު އާއި، ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ ޚަދީޖާ ނަޖީހާ އާއި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ގިނަ އަންހެން ޑިޕްލޮމެޓުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް