ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2023 | ބުދަ 18:52
ފްލައިނާސްގެ ބޯޓެއް
ފްލައިނާސްގެ ބޯޓެއް
ގޫގުލް
ސައުދީ އެއާލައިން އެއް ރާއްޖެ އަށް
ހޫނު މޫސުމާ ދިމާކޮށް ސައުދީގެ ފްލައިނާސް އެއާލައިން އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށަނީ
 
އެ އެއަރލައިނުން ދަތުރު ކުރާނީ ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު
 
އެ އެއަރލައިނުން ދަތުރުތައް ފަށާނީ އަންނަ މެއި މަހުގައި
 
މި ދަތުރުތަކުގައި އެ އެއަރލައިނުން ބޭނުން ކުރާނީ 170 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އެއަރބަސް އޭ320 މިއޯން

ސައުދީއަރަބިއްޔާގެ ބަޖެޓް އެއަރލައިނެއް ކަަމަށްވާ، ފްލައިނާސް އިން މިއަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ އެއަރލައިނުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ވެސް އެހެން މަންޒިލްތަކަށް މި ހޫނު މޫސުމުގައި ދަތުރުތައް ބާއްވާނެއެވެ. މިއީ އެ އެއަރލައިނުގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ކުރާ މަންޒިލްތަކެއް ކަމަށް އެއަރލައިންގެ ސީއީއޯ ބަންޑަރ އަލްމޮހަންނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. '

ފްލައިނާސް އިން ބޭނުންވަނީ މެދު އިރުމަތީގައި ދަތުރު ކުރާ އެންމެ ރަނގަޅު ލޯ ބަޖެޓް އެއަރލައިނަށް ވުމަށެވެ.

ފްލައިނާސް އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރާނީ ސައުދީގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒުގެ ކިންގް ހާލިދު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުންނެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ފްލައިނާސް އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެ އެއަރލައިނުން ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ. އެއީ އަންގާރަ ބުރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

މި ދަތުރުތަކުގައި އެ އެއަރލައިނުން ބޭނުން ކުރާނީ 170 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އެއަރބަސް އޭ320 މިއޯންއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ރާއްޖެއަށް އޮންނަ ޑިމާންޑު އިތުރުވެ އެކި އެއަރލައިންތަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ތާވަލު ކުރެއެވެ. އެގޮތުން، ޑެއިލީ ދަތުރުތަކާއި ޗާޓަރ ފްލައިޓުތަކުގެ އިތުރުން މޫސުންތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވެސް ދަތުރުތައް ބާއްވައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިން ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 24.7 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް