ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2023 | ބުދަ 11:27
އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ހޭންޑް ބޯލް މޯލްޑިވްސް
އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތް
17 އަހަރުން ދަށުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތައް ޔަޤީންވެއްޖެ
ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ލިބުނު ހަތަރު ޓީމަކީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް، އިސްކަންދަރު ސްކޫލް، ޣާޒީ ސްކޫލް އަދި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތައް ޔަޤީންވެއްޖެ އެވެ.

ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ލިބުނު ހަތަރު ޓީމަކީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް، އިސްކަންދަރު ސްކޫލް، ޣާޒީ ސްކޫލް އަދި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް އެެވެ. އަމީނިއްޔާ އިން މުބާރާތުގެ ސެމީ އިން ޖާގަ ހޯދީ އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އަމީނިއްޔާ އިން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 27-15 އިންނެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ އަމީނިއްޔާގެ މުޙައްމަދު އަމްސާލް އެވެ. ދެ ވަނަ ކުއާޓާ ގައި އިސްކަންދަރުން ވަނީ 21-8 އިން ދަރުމަވަންތަ ބަލިކޮށްފަ އެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ އިސްކަންދަރުގެ ސައްޔިދު ސަލާހުއްދީން އެވެ.

ތިން ވަނަ ކުއާޓާ ފައިނަލް ގައި ވާދަކޮށްފައި ވަނީ ޣާޒީ ސްކޫލާއި ތާޖުއްދީން ސްކޫލް އެވެ. އެ މެޗު ޣާޒީ ސްކޫލް އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 20-17 އިންނެވެ. ވާދަވެރި މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ޣާޒީ ސްކޫލްގެ މުޙައްމަދު ޒީކް ޝަހުރާބް އެވެ. ފަހު ކުއާޓާ ގައި ޖަމާލުއްދީނުން ވަނީ އަޙުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ބަލިކޮށްފަ އެވެ. މެޗު ޖަމާލުއްދީނުން ކާމިޔާބު ކުރީ 30-14 އިންނެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ޖަމާލުއްދީންގެ އަލްދަން އީކް ރަމީޒް އެވެ.

މި ބައިގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ. ފުރަތަމަ ސެމީ ގައި އަމީނިއްޔާ ނިކުންނާނީ އިސްކަންދަރާ ދެކޮޅަށެވެ. ދެ ވަނަ ސެމީ ގައި ޣާޒީ ނިކުންނާނީ ޖަމާލުއްދީނާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް