ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 14:38
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު
މަޖިލިސް
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު
ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓް ވެއްޖެކަމަށް އިއުލާންކުރާނީ ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓު ވީމާ - އަމީރު
 
ބަޖެޓް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ބަޖެޓް އިމްޕްލިމެންޓް ކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް
 
ސަރުކާރުތަކުން ނަގާފައި ހުރި ލޯނުތައް ދަނީ ސަރވިސް ކުރަމުން

ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓްވެއްޖެކަމަށް އިއުލާންކުރާނީ ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓު ވުމުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އަމިރު މިހެން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓު ވެއްޖެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެންބަރުންނާއި، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުން ގެންދާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝިފާއު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

މެންބަރު ޝިފާއު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ވަރަށް ހޫނުގަދަކޮށްދާ ބަހުސަކީ ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓްވެފައިވާ ވާހަކަ އިއުލާންކުރުން ކަމަށެވެ. ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓުވެފައިވާކަން މިހާލަތުގައި އިއުލާންކުރުމަކީ ކިހާ ނުރައްކާތެރި ކަމަކަށްވެދާނެތޯ އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން ނުކުންނާނެ އާންމު ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯ މެންބަރު ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓު ވެއްޖެކަން އިއުލާން ކުރާނީ އެކަން ވުމުން ކަމަށެވެ. 2023 ގެ ބަޖެޓް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ބަޖެޓް އިމްޕްލިމެންޓް ކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މަޖިލީހުގައި މިނިސްޓަރ އަމީރު ވަނީ މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓުވި ވާހަކައެއް ފާހަގަ ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއަކީ މިހާރުވެސް އެންމެ ދަތި ހާލަތުގައި ވެސް 2020 ވަނަ އަހަރު ކޮވިޑާއި އެއްކޮށް ވެސް ދިވެހި ދައުލަތުން ދަރަނި ބަރާބަރަށް އަދާކުރަމުންދާ ގައުމެއް ކަމަށެވެ.

ޑެބްޓް ސަރވިސް ބަރާބަރަށް އަދާކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ރާއްޖެއިން ނަގާފައި ހުރި ލޯނި ޑެބްޓް ސަރވިސް ކުރަމުން ގެންދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް