ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 11:16
ނެދަލެންޑްސްގެ ޕެރަލިމްޕިކް އެތުލީޓް މާލޯ ވެން ރީން
ނެދަލެންޑްސްގެ ޕެރަލިމްޕިކް އެތުލީޓް މާލޯ ވެން ރީން
ޓްވީޓަރ
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023
ޕެރަލިމްޕިކް ރަން މެޑަލް އެތުލީޓު މާލޯ ވެން ރީން ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގައި ބައިވެރިވާނެ
 
މާލޯ އަކީ ޓީ43 ގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ވެސް އޮންނަ އެތުލީޓެއް

މި މަހު އޮންނަ މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ހަފްލާގައި ބައިވެރިވާނެ ލެޖެންޑުން އިއުލާން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

މިިދިޔަ އަހަރެެކޭ އެއް ގޮތަށް މިއަހަރުގެ އެވޯޑު ހަފްލާގައި ވެސް ބޭރުގެ މަޝްހޫރު އެތުލީޓުންނާއި، ލެޖެންޑުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ އިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފަ އެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ އެވޯޑު ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވާނެ ފުރަތަމަ ކުޅިވަރު ޝަޚުސިއްޔަތު އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ނެދަލެންޑްސް އަށް ނިސްބަތްވާ ޕެރަލިމްޕިކް އެތުލީޓު ކަމަށްވާ މާލޯ ވެން ރީން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ އަކީ ލަންޑަން ޕެރަލިމްޕިކް ގޭމްސްގެ 200 މީޓަރުން ރަން މެޑަލް އަދި 100 މީޓަރުން ރިހި މެޑަލް ހޯދާފައިވާ އެތުލީޓެކެވެ. ހަމައެއާއެކު ރިއޯ ޕެރަލިމްޕިކް ގޭމްސްގެ 100 މީޓަރުންނާއި 200 މީޓަރުން ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ އަކީ ފަސް ފަހަރު ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަދި ފަސް ފަހަރު ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ އެތުލީޓެކެވެ. މާލޯ އަކީ ޓީ43 ގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ވެސް އޮންނަ އެތުލީޓެކެވެ.

Advertisement

މާލޯގެ އިތުރުން ވެސް އެހެން ކުޅިވަރުތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަރާތްތައް އެވޯޑު ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވާނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް