ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 23:12
އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ހަމްޕު
އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ހަމްޕު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް އެމްޕަވަރމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023
މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ހަމްޕު
 
މިއީ އޭނާ މި މަގާމު ހޯދި ދެ ވަނަ ފަހަރު

ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ހޮވި މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

މިއީ އޭނާ މި މަގާމު ހޯދި ދެ ވަނަ ފަހަރު ވެސްމެ އެވެ. ހަމްޕުއާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރީ އޭނާއާއެކު މާޒިޔާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ މިޑްފީލްޑަރު އައިސަމް އިބްރާހީމެވެ. ތިން ވަނަ އަށް ދިޔައީ ކްލަބް އީގަލްސްގެ ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ޒުވާން ހުނަރުވެރިޔާ ވެސް ފެނިގެންދާނީ މާޒިޔާއިންނެވެ.

Advertisement

ނިއުރޭޑިއަންޓުން ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރެއަށް ނުކުމެ އެކުލަބަށް ވެސް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދިން ހަމްޕު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު މާޒިޔާ އަށް ޗެރިޓީ ޝީލްޑާއި، ދިވެހިލީގް އަދި އެފްއޭކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފަ އެވެ. އަދި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ދެ ވަނަ މާޒިޔާ އަށް ލިބުމުގައި ވެސް އޭދަފުށީގެ ހުނަރުވެރިޔާ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް