ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 14:30
ނައިޖީރިއާގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ބުޚާރީ އަށް އެވޯޑު އަރުވަނީ
ނައިޖީރިއާގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ބުޚާރީ އަށް އެވޯޑު އަރުވަނީ
ޓްވީޓަރ
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް
ނައިޖީރިއާގެ މިނިސްޓަރު، މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް އެ ޤައުމުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ބުޚާރީ އަށް އަރުވައިފި
 
އެވޯޑާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު ބުޚާރީ ވަނީ އެ ޤައުމަށް ރީތި ނަމެއް ހޯދައިދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ނައިޖީރިއާގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ސަންޑޭ އަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފަ

މި މަހު އޮތް މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގައި ނައިޖީރިއާގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ސަންޑޭ އަކިން ޑާރޭ އަށް ދިން ލައިފް ޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑު އެ ޤައުމުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ބުޚާރީ އަށް އަރުވައިފި އެވެ.

ނައިޖީރިއާގެ ރައީސް ބުޚާރީ އަށް އެވޯޑު އަރުވާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު އެވެ. އެ އެވޯޑާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު ބުޚާރީ ވަނީ އެ ޤައުމަށް ރީތި ނަމެއް ހޯދައިދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ނައިޖީރިއާގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ސަންޑޭ އަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ޤައުމުގެ ކުޅިވަރު ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ސަންޑޭ ކުރައްވަމުން އަންނަ މަސައްކަތް އެހެން ޤައުމަކުން ބަލައިގެންފައިވާކަމީ އުފަލެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ބުޚާރީ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ނައިޖީރިއާގެ ކުޅިވަރު ދާއިރާ މުނިފޫހިފިލުވުމުން ވިޔަފާރިއަށް ކުރިއަރާފައިވާ ކަމަށާއި، އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ރީވެމްކުރުމާއެކު ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިވެންޓްތަކުގައި ނައިޖިރިއާގެ އެތުލީޓުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ކާމިޔާބީތައް ވެސް ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ސަންޑޭ ވަނީ ކުޅިވަރަށް ބަހައްޓަވާ އަހަންމިއްޔަތު ކަމަށްޓަކައި ބުޚާރީ އަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ދުނިޔެ ބަލައިގަންނަ ފެންވަރުގެ މުހިންމު އަދި ބޮޑު އެވޯޑަކަށް މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ވެފައިވާކަމީ ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އޮތް އެވޯޑު ހަފްލާގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރަށް ދެއްވި އެވޯޑު އެ ޤައުމުގެ ރައީސަށް އެރުވި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ސަރުކާރުން އިސްނައިގެން މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ބާއްވަން ފެށީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ އެވޯޑު ޙަފްލާގައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅިވަރު ލެޖެންޑުންނާއި، ކުޅިވަރު ޝަޚުސިއްޔަތުތައް ބައިވެރިވެފަ އެވެ. މިއަހަރު ބޭއްވި އެވޯޑު ޙަފްލާގައި ވެސް ވަނީ ކުޅިވަރުގެ ލެޖެންޑުންނާއި، ޗެމްޕިއަނުން ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް