ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 06:20
ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް ހޯދި ބައެއް މީހުން
ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް ހޯދި ބައެއް މީހުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް އެމްޕަވަރމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023
ނިހާޔާ، ނަބާހާ، ހުޒާމް، މާޖިދާ، އަޒްމީން، ދީމާ، އަދި ރާހިލް ވެސް އެވޯޑް ހޯދައިފި
 
އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅިވަރު ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ އެވޯޑް ލިބުނީ ރާއްޖެޓީވީއަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކުން އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންނަށް މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގައި އެވޯޑް ދީފިއެވެ.

ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި, މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކީ މާޒިޔާގެ ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު)އެވެ.

އެންމެ މޮޅު އެސޯސިއޭޝަނަކަށް ހޮވުނީ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނެވެ. އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅިވަރު ކަވަރުކުރި އޮންލައިނަކީ އަދަދު އޮންލައިނެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެވޯޑް ލިބުނީ ރާއްޖެޓީވީއަށެވެ.

އެންމެ މޮޅު އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކީ އާއިޝަތު މާޖިދާއެވެ. ފިރިހެން ކުޅުންތެރިއަކީ ގައުމީ ކެޕްޓަން އަލީ ހުޒާމެވެ. އެންމެ މޮޅު އަންހެން ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިއަކީ އާމިނަތު އިޝްރާ އަބްދުއްޝުކޫރެވެ. ފިރިހެން އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ އަބްދުﷲ އަމްޒަރު މުހައްމަދެވެ. އެންމެ މޮޅު އަންހެން ހޭންޑްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކީ ޒުލައިޚާ އިބްރާހީމެވެ. ފިރިހެން ކުޅުންތެރިއަކީ މުހައްމަދު ފިރްނާޒް އަބްދުﷲއެވެ. ޗެސްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންނަކީ ނިހާޔާ އަހުމަދެވެ.

ޕޫލްބިލިއާޑްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ އާމިނަތު ފަތުހީއެވެ. ފިރިހެން ކުޅުންތެރިއަކީ މުހައްމަދު ޝަރީފެވެ. އެންމެ މޮޅު ކެރަމް ކުޅުންތެރިންނަކީ އާމިނަތު ވިދާދާއި ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިޔާ އިސްމާއީލް އަޒްމީނެވެ. މިއީ އަޒްމީން ވިދިވިދގެން މި އެވޯޑް ހާސިލްކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. އެންމެ މޮޅު ނެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަކީ މަރިޔަމް ޝިނާތެވެ.

އެންމެ މޮޅު އަންހެން ދުވުންތެރިއަކީ އާމިނަތު ޖައިޝާ ޖުނައިދެވެ. ފިރިހެން ދުވުންތެރިއަކީ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދެވެ. އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިއަކީ އާއިޝަތު ސައުސަންއާއި މުހައްމަދު އާން ހުސައިނެވެ. އެންމެ މޮޅު އަންހެން ސަރފަރަކީ މަރިޔަމް ރާހިލް ނަސީރެވެ. ފިރިހެން ސަރފަރަކީ އަހުމަދު އާދިލެވެ. ބޮޑީބޯޑިންގ އެވޯޑް ލިބުނީ އަލީ ހުޝްރުވާން އަހުމަދަށެވެ.

އަންހެން އެންމެ މޮޅު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއަކީ އާރާ އާސަލް އާޒިމެވެ. ފިރިހެން ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ލިބުނީ އަބްދުﷲ ފާއިހް ފަޒީލަށެވެ. ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅުންތެރިއަކީ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުވެސް މި އެވޯޑް ހޯދީ އޭނާއެވެ. ފިރިހެން ކުޅުންތެރިއަކީ މޫސާ މުންސިފް އަހުމަދެވެ. އެންމެ މޮޅު އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިއަކީ ފާތިމަތު ނަބާހާ އަބްދުއްރައްޒާގެވެ. ފިރިހެން ކުޅުންތެރިއަކީ ނިބާލް އަހުމަދެވެ.

އެންމެ މޮޅު އަންހެން ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލުންނަކީ ވޮލީބޯޅަ ރެފްރީ އަހުމަދު ނަޝީދާއި އާއިޝަތު އަހުމިއްޔާއެވެ. އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކޯޗަކީ ނީޝާ ހަލީމެވެ. ފިރިހެން ކޯޗުގެ މަގާމު ލިބުނީ އަބްދުލް ހަސީބް ހުސައިނަށެވެ. އެންމެ މޮޅު ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިއަކީ އަދަދުގެ އައްޒާމް އަލިފުޅެވެ. އެންމެ މޮޅު ކުޅިވަރު ފޮޓޯގްރާފަރަކީ މުހައްމަދު ޝާބިން އިލްހާމް ރަޝީދެވެ. ޕެރަލިމްޕިކް އެވޯޑް ލިބުނީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
40%
0%
60%
ކޮމެންޓް