ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 06:36
އިނގިރޭސި ކުރީގެ ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޖޭމްސް - ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެވޯޑް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ ނާޒްމީ ސައީދާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
އިނގިރޭސި ކުރީގެ ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޖޭމްސް - ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެވޯޑް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ ނާޒްމީ ސައީދާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023
ކުޅިވަރުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެވޯޑް ރާއްޖެޓީވީއަށް
 
މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ކުޅުނު ކުޅިވަރުތައް އެންމެ ގިނައިން ގެނެސްދިނީ ރާއްޖެ ޓީވީން

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސްގެ އެވޯޑްސްގައި ހޮވާ އެންމެ މޮޅު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެވޯޑް، ރާއްޖެޓީވީއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

މިއެވޯޑަށް ރާއްޖެ ޓީވީއާއެކު ވާދަކުރީ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާއާއި ވީޓީވީއެވެ.

ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮތް، މިދިޔަ އަހަރުގެ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި މި އެވޯޑް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އިނގިރޭސި ކުރީގެ ގައުމީ ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޖޭމްސްއެވެ. މި ހަފުލާގައި މި އެވޯޑާ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ ނާޒްމީ ސައީދެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެ ޓީވީން ވަނީ މާލެއާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި ކުޅުނު ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް ވަގުތުންނާއި ރެކޯޑްކޮށްގެން މިދިޔަ އަހަރު ގިނަ ގެނެސްދީފައެވެ. އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމުތަކާއި އެތުލީޓުން ހޯދި ކާމިޔާބީއާއި، ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ގިނަ އިވެންޓްތަކެއް މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ ޓީވީން ދުރަށް ދައްކާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބަލާ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްވެސް ރާއްޖެ ޓީވީން ވަގުތުން އާއްމުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދީފައިވަނީ، އިޖްތިމާއީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުންނާވެސްއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
33%
33%
33%
ކޮމެންޓް