ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 08:16
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ތެޔޮގުދަނެއްގައި އަލިފާން ރޯވުން
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ތެޔޮގުދަނެއްގައި އަލިފާން ރޯވުން
ސީ.އެން.އެން
އިންޑޮނޭޝިއާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ތެޔޮ ގުދަނެއްގައި ރޯވެ، 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ
މި ހާދިސާގައި 52 މީހަކު ވަނީ ޒަހަމްވެފައި
މި ހާދިސާގައި 17 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާގެ ތެޔޮ ގުދަނެއްގައި ރޯވެ، މަދުވެގެން 17 މީހުން މަރުވެ ގިނަ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެެވެ.

އުތުރު ޖަކާޓާގެ ބައިބޯ ސަރަހައްދެއްކަމަށްވާ ޓަނާ މެރާ ސަރަހައްދުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މި ހާދިސާ ހިނގީ ސަރުކާރުގެ ތެޔޮ ކުންފުނި، ޕާޓްރަމީނާގެ ގުދަނެއްގައެވެ. އަދި މި އަލިފާން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން 260 ފަޔަރފައިޓަރުންނާއި 52 ފަޔަރ ވެހިކަލް ބޭނުންކޮށްފައި ވާކަމަށް، އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރެއެވެ.

ޖަކާޓާގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެރިޔާ ސަޓްރިއާޑީ ގުނަވާން ވިދާޅުވީ، އެ ތަނުގެ ކައިރީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ރައްކާތެރި ތަންތަނަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އަލިފާނާއެކު ގިނަ ގޮވުންތަކެއް ގޮވައި އެ ތަނުގެ ކައިރީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ގެތަކުގައި ވަނީ ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅު ހިފާފައި ކަމަށެވެ.

ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު ހިމެނޭހެން 17 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، 50 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދާކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިފައި ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތަހުގީގަށް މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ގޮތުގައި އަލިފާން ރޯވީ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ތެރޭގައި ހޮޅިއެއް ފަޅައިގެން ދިއުމުން ކަމަށާއި، އެއީ ހޮނު އެޅުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވެދާނެކަމަށް، ޕާޓްރަމީނާގެ ސަރަހައްދީ މެނޭޖަރު އީކޯ ކްރިސްޓިއަވަން ވިދާޅުވެއެވެ.

އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ ރޯވި ސްޓޭޝަނުން އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ބޭނުންވާ ތެލުގެ 25 ޕަސެންޓް ފޯރުކޮށްދެމުން ދިޔަނަމަވެސް، އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ ތެޔޮ ސަޕްލައިއަށް ބުރޫ ނާރާނެކަމަށެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ވަޒީރު، އެރިކް ތޯހިރު ވަނީ، މަރުވި މީހުންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެ، ހާދިސާ ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގުކޮށް، އަވަހަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ޕާޓްރަމީނާއަށް އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ އެނާޖީ މިނިސްޓްރީން ބުނާގޮތުގައި، އަނދައިގެން ދިޔަ ތެޔޮ ގުދަނުގައި 300،000 ކިލޯލީޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ކެޕޭސިޓީއެއް ހުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް