ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 10:47
އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ހޭންޑް ބޯލް މޯލްޑިވްސް
އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތް
ސަތާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ފައިނަލްގައި އއ.އަތޮޅު ސްކޫލާއި އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
17 އަހަރުން ދަށުގެ ފައިނަލް އޮންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ

މިހާރު ކުރިއަށް ދާ އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާ ދެ ޓީމު ޔަޤީންވެއްޖެ އެވެ.

ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނެ ދެ ޓީމު ޔަޤީންވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ކުޅު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތަކަށްފަހު އެވެ. ޤައުމީ ހޭންޑް ބޯޅަ ކޯޓުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރީ ތާޖުއްދީން ސްކޫލާއި، އއ.އައޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (ރަސްދޫ) އެވެ. އެ މެޗުން އއ.އަތޮޅު ސްކޫލް މޮޅުވީ ހަތަރު ލަނޑުގެ ތަފާތަކުންނެވެ. އެ ޓީމުން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 12-16 އިންނެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ އެ ޓީމުގެ އައިޝަތު އިނާ އާތިފް އެވެ. ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި އިސްކަންދަރުން ވަނީ ގުޅީ ސްކޫލް ބަލިކޮށްފަ އެވެ. އިސްކަންދަރުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 18-11 އިންނެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ އިސްކަންދަރުގެ ފާތިމަތު ލީން ރިޝާދު އެވެ.

މިބައިގެ ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް