ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 10:22
އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ހޭންޑް ބޯލް މޯލްޑިވްސް
އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތް
ފަނަރަ އަހަރުން ދަށުގެ ފައިނަލްގައި ޣާޒީ ސްކޫލާއި އަޙުމަދިއްޔާ ސްކޫލް
15 އަހަރުން ދަށުގެ ފައިނަލް އޮންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު

އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ފައިނަލްގައި ޣާޒީ ސްކޫލާއި އަޙުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

ފައިނަލްގައި ކުޅޭނެ ދެ ޓީމު ޔަޤީންވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޤައުމީ ހޭންޑް ބޯޅަ ކޯޓުގައި ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތަކުންނެވެ. ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޣާޒީ ސްކޫލް އިން ވަނީ ފ.އަތޮޅު މަދަރުސާ (ފ.ފީއަލީ)ގެ މައްޗަށް ބޮޑު ތަފާތަކުން ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނުނު ނަމަވެސް، ވަކި ހިސާބަކުން ޣާޒީ ވަނީ މެޗުގައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. ޣާޒީ ސްކޫލް އިން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 17-6 އިންނެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ޣާޒީ ސްކޫލްގެ ރޫތު އިސްމާއީލް ފަޒީން އެވެ. ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި އަޙުމަދިއްޔާ އިން ވަނީ ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ. ވާދަވެރި މެޗު އަޙުމަދިއްޔާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ ހަ ލަނޑުގެ ތަފާތަކުންނެވެ. އަޙުމަދިއްޔާ އިން 17-11 އިން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރިއިރު، މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ އެ ޓީމުގެ މަރިޔަމް ކައިލީން ސިރްހާން އެވެ.

މި ބައިގެ ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް