ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 22:12
ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުން
ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުން
ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުން އިއުލާނުކޮށްފި
 
ހަތަރު ބޭފުޅަކު މުބާރާތުގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާނެ

"ރަންތާޖު" ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާ ފަރާތްތައް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ނަންތައް އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާ 4 ފަނޑިޔާރުން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ އަލްގާރީ އިބްރާހިމް ޝިފާއުއާއި އަލްގާރީ މުހައްމަދު ތައުފީގާއި އަލްގާރީ އަބްދުލް ވާހިދު އަބްދުﷲ، އަދި އައްޝައިޚް ނަސްރުﷲ އަލީއެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުން އިއުލާނުކޮށްފައިވާއިރު، މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ ނަންތައްވެސް ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން 20 ބައިވެރިންގެ ނަންތައް އިއުލާނުކޮށްފައިވާއިރު، މި 20 ބައިވެރިން ހޮވާފައިވަނީ ޖުމްލަ 111 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ފުންނާބު އުސް 10 ގާރީން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އޮޑިޝަންތަކުގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާފައި ވަނީ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަހާލައިގެން، ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި 3 ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
10%
20%
0%
10%
10%
50%
ކޮމެންޓް