ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 07:16
މެކްސިކޯގެ ކުރީގެ ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރު ޖެނާރޯ ގާސިއާ ލޫނާ
މެކްސިކޯގެ ކުރީގެ ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރު ޖެނާރޯ ގާސިއާ ލޫނާ
ރޮއިޓާސް
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުން
މެކްސިކޯގެ ކުރީގެ ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރެއްގެ މައްޗަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ
 
ޖެނާރޯ ގާސިއާ ލޫނާ ވަނީ ކުށަށް އިއުތިރާފުވެފައި

މެކްސިކޯގެ ކުރީގެ ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރެއްގެ މައްޗަށް އެމެރިކާގެ ޖޫރީން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެއެވެ.

އެއް ޒަމާނެއްގައި މެކްސިކޯގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ކުރި ހަނގުރާމައިގެ މޫނުމަތި ކަމަށްވާ ޖެނާރޯ ގާސިއާ ލޫނާގެ މައްޗަށް މެކްސިކޯގެ އެންމެ ބޮޑު ކުށް ކުރާ ޖަމާއަތް ކަމަށްވާ ސިނަލޯއާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ކާޓެލްގެ އަތުން އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދިކަމަށް ވެސް ވަނީ ސާބިތުވެފައެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު ޓެކްސަސް ސްޓޭޓުން ހައްޔަރުކުރި ޖެނާރޯ ގާސިއާ ލޫނާ ވަނީ ކުށަށް އިއުތިރާފުވެފައެވެ. އުމުރުން 54 އަހަރުގެ ޖެނާރޯ ގާސިއާ ލޫނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި 10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެއެވެ.

މި ހުކުމް އިއްވާފައިވަނީ ނިއުޔޯކުގެ ބްރޫކްލިންގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުގައި ހަތަރު ހަފްތާގެ ޝަރީއަތަކަށް ފަހުއެވެ.

އޭނާ އަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޓްރެފިކިންގެ ތުހުމަތުގައި އެމެރިކާގައި މިހާތަނަށް ޝަރީއަތް ހިންގި މެކްސިކޯގެ އެންމެ މަތީ އޮފިޝަލެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް