ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 08:23
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ޔޫކްރެއިންގެ ކީވްއަށް ވަޑައިގެންނެވުން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ޔޫކްރެއިންގެ ކީވްއަށް ވަޑައިގެންނެވުން
ރޮއިޓާސް
ބައިޑެން ކީވްއަށް ވަޑައިގަތުން
ބައިޑެން ކީވްއަށް ކުރެއްވި ސިއްރު ދަތުރުފުޅު: 10 ގަޑިއިރު ޓްރެއިންގައި، ފޯނުތައް މަނާ
 
ނާއިބު ރައީސަކަށް ހުންނެވިއިރު ހަ ފަހަރު ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިގެންނެވި
 
ކީވްއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި ބައިޑެން ވަނީ 10 ގަޑިއިރު ރޭލުގައި ދަތުރު ކުރައްވާފައި
 
ބައިޑެން ޔޫކްރެއިނަށް ދަތުރު ކުރައްވަން އުޅުއްވާކަމުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ޔޫކްރެއިންގެ ކީވްއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ނުހަނު ސިއްރިއްޔާތުގައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އެމެރިކާގެ ރައީސުން ހަނގުރާމަ ހިނގަމުންދާ ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިރާޤާއި އަފްޣާނިސްތާނު ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ދަތުރުފުޅުތަކަކީ އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބޮޑު ބެކަޕެއްވެސް ހިމެނިގެން ކުރައްވާފައިވާ ދަތުރުފުޅުތަކެކެވެ.

ބައިޑެން ޔޫކްރެއިނަށް ދަތުރު ކުރައްވަން އުޅުއްވާކަމުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް އަމަލީ ސިފަ އައިސްފައިމިވަނީ އެހާމެ ސިއްރިއްޔާތުގައެވެ. މުޅި ދަތުރުގެ ޚަބަރުވެސް ފެންމަތިވީ ބައިޑެން ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިގެންނެވުމުންނެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބައިޑެން އެމެރިކާއިން ޕޮލެންޑުގެ ވެރިރަށް ވާރސޯއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް އޮތީ ތާވަލު ކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އެއާފޯސް 1 ވަނީ އެ ދަތުރު ފަށާފައެވެ.

އޭރު އޮން ބޯޑުގައި ތިބީ ބައިޑެންގެ އެންމެ އަރިސް ބޭފުޅުންނާއި، މެޑިކަލް ޓީމަކާއި، ސެކިއުރިޓީންނެވެ.

އޭގެ އިތުރުން 2 ނޫސްވެރިއެއްވެސް ތިއްބެވެ. ނަމަވެސް ދަތުރު ނިމެންދެން އެމީހުންގެ ފޯނުތައް ހުރީ ސީކްރެޓް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.

Advertisement

މި ދަތުރުފުޅުގެ ގަޑިއިރުތަކެއް ކުރިން އެމެރިކާއިން ވަނީ ރަޝިއާއަށް ދަތުރުފުޅުގެ މައުލޫމާތު އަރުވާފައެވެ. އެކަން އެމެރިކާގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިސަރ ޖޭކް ސުލިވަން ޔަޤީންކޮށްދެއެވެ. އެއީ ދެ ޤައުމެއްގެ މެދުގައި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، އެމެރިކާއާއި ރަޝިއާއާމެދު ނުތަނަވަސްކަމެއް ނުބޭއްވުމަށްޓަކައި އެޅި ފިޔަވަޅެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.   

ޕޮލެންޑަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު، ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކީވްއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި ބައިޑެން ވަނީ 10 ގަޑިއިރު ރޭލުގައި ދަތުރު ކުރައްވާފައެވެ. މިއީ މީގެ އެއްއަހަރު ކުރިން ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ހަމަލާތައް ދޭންފެށިފަހުން ބައިޑެން ޔޫކްރެއިން އަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ.

ފަހުން ޒެލެންސްކީގެ އަރިހުގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ބައިޑަން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ، ނާއިބު ރައީސަކަށް ހުންނެވިއިރު ހަ ފަހަރު ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިގެންނެވިކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އޭރުވެސް އަދި އެނބުރި އެ ގައުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނެކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެމެރިކާއިން ދޭ އިތުރު 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ޕެކޭޖެއް އަންގާރަ ދުވަހު އިއުލާން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ހަނގުރާމައަށް އަހަރެއް ފުރެން ތައްޔާރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅާ ދިމާކޮށް އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބަބުން ޔޫކްރެއިންގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ހިތްވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އާވެގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީވެސް ވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރުމަހު އެމެރިކާއަށް ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެއީ ޔޫކްރެއިނަށް އިތުރު ހަތިޔާރާއި އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮންގްރެސްގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންނެވުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް