ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 11:13
ލެއިސްޓާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ރަޝްފޯޑު ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހަނީ
ލެއިސްޓާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ރަޝްފޯޑު ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޔުނައިޓެޑަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް، ވިދާލީ ރަޝްފޯޑު
މެޗުގައި ރަޝްފޯޑު ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހާފައި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލެއިސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ލީގުގައި މިހާރު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ޔުނައިޓެޑުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލެއިސްޓާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ 3-0 އިންނެވެ. މި މެޗުގައި ވެސް ވިދާލީ އިނގިރޭސި ފޯވާޑް މާކަސް ރަޝްފޯޑު އެވެ. މިފަހަކަށް އައިސް އޭނާ އަންނަނީ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ހުރެ މޮޅަށް ކުޅެމުންނެވެ.

މެޗުގެ 25 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުނައިޓެޑަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ރަޝްފޯޑު އެވެ. އެއީ ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް ޖައްސާލި ބޯޅައެއް ހުސްކޮށް ހުރެ، ލެއިސްޓާގެ ގޯލް ކީޕަރު ކައިރިން ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެން އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ. ޔުނައިޓެޑުގެ އަނެއް ދެ ލަނޑު ވެސް ފެނުނީ މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގެ 56 ވަނަ މިނެޓުގައި ރަޝްފޯޑު ވަނީ ދެ ވަނަ ލަނޑެއް ޖަހައިފަ އެވެ. އެއީ ފްރެޑް ދިން ބޯޅައެއް ލެއިސްޓާގެ ކީޕަރުގެ ފައި ދަށުން ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ. އެ ލަނޑު ބަލައި ގަންނަން ރެފްރީ ނިންމީ ވީއޭއާރުން ބެލުމަށްފަހު އެވެ. އެއީ ލަނޑު ޖެހި ވަގުތު ރަޝްފޯޑު ހުރީ އޮފްސައިޑުގައިތޯ ޔަޤީން ކުރުމަށެވެ. ޔުނައިޓެޑުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު 61 ވަނަ މިނެޓުގައި ފެނާންޑޭސް ދިން ބޯޅައެއް ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖޭޑަން ސަންޗޯ އެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެ ޔުނައިޓެޑު ވަނީ ތިން ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފަ އެވެ. ކުޅުނު 24 މެޗުން އެ ޓީމަށް ލިބެނީ 49 ޕޮއިންޓެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ލިބެނީ 52 ޕޮއިންޓެވެ. މި ދެ ޓީމަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން އެއް ވަނައިގައި އާސެނަލް އޮތީ 54 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް