ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 11:24
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް
ރޮއިޓާރސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
ޓެން ހާގާއި ކުޅުންތެރިންގެ ފޯކަސް ހުރީ ދަނޑު މައްޗަށް
 
ޓެން ހާގް ބުނީ ޔުނައިޓެޑާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާ ކަމެއް ނަމަ، އެކަމެއް ފޮލޯ ކުރަމުން ދާނެ ކަމަށް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޭނާގެ ފޯކަސް ހުރީ ދަނޑު މައްޗަށް ކަމަށް، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފިއެވެ.

ޓެން ހާގް މިހެން ބުނީ ޔުނައިޓެޑު ވިއްކާލުމަށް އެ ކުލަބުގެ މިހާރުގެ ވެރިން ނިންމާފައި ވަނިކޮށެވެ. އަދި ޔުނައިޓެޑު ގަތުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެކި ފަރާތްތަކުން ފާޅުކަމުން ދިޔަ ވަގުތެއްގައެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ ޔުނައިޓެޑާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާ ކަމެއްނަމަ، އެކަމެއް ފޮލޯ ކުރަމުން ދާނެކަމަށެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ އެއީ އެމީހުން އެންމެންގެވެސް ކުލަބު ކަމަށާއި، ފޯކަސް ކުރަނީ ފުޓުބޯޅައަށް ކަމަށެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ މިވަގުތަށް ބަލާއިރުވެސް ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި، އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުންވެސް އަންނަނީ އުފާވެރިކަމެއް ކަމަށެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ ހަތަރު ލީގެއްގައި ވާދަކުރާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުލަބުގެ ނިންމުންތައް ނިންމާނީ އެކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އޮތް ފަރާތްތަކުން ކަމަށާއި، އެއީ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗިން އޮފިޝަލުންގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ސީޒަންގެ ޕްރިމިއާ ލީގު ޔުނައިޓެޑަށް ހޯދިދާނެތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ޓެން ހާގް ބުނީ، އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އެކަން ނުވެދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުން ފެށިގެންވެސް މަސައްކަތްކުރަންވީ އޭޕްރީލް މަހުގައި ޔުނައިޓެޑު ރަނގަޅު ހިސާބެއްގައި ބޭއްވުމަށް ކަމަށެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ އަބަދުވެސް ވިސްނުން ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް ކަމަށާއި، އެ މެޗުގައި ފާއިތުވި މެޗަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ކުޅެން މަސައްކަތްވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ޔުނައިޓެޑު މިވަގުތު އޮތީ ޕްރިމިއާ ލީގު ތާވަލްގެ ތިން ވަނަ މަގާމުގައެވެ. އެއީ ކުޅުނު 23 މެޗުން 46 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް