ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 07:52
ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު މަޚުލޫފާއި މަޝްހޫރު ޤާރީ އައްޝައިޚް މިޝާރީ ރާޝިދް އަލްޢަފާސީ
ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު މަޚުލޫފާއި މަޝްހޫރު ޤާރީ އައްޝައިޚް މިޝާރީ ރާޝިދް އަލްޢަފާސީ
އަހުމަދު މަހުލޫފު
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތް
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޚާއްޞަ އެއް މެހެމާނަކަށް ޤާރީ، ޝައިޚް މިޝާރީ
 
މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް މިހާރު ވަނީ ނިންމާލާފައި
 
މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ 20 ބައިވެރިންގެ ނަން ފެށޭ ހަފުތާގައި އިއުލާންކުރާނެ

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ އަގު ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް، "ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޚާއްޞަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި، މަޝްހޫރު ޤާރީ އައްޝައިޚް މިޝާރީ ރާޝިދީ އަލްޢަފާސީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް، އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް މިހާރު ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ. ރަމަޟާން މަހު މިމުބާރާތް ކުރިޔަށްދާއިރު، ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ޤާރީން މުބާރާތުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް، ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު ހިޝާމް އަހުމަދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ކުވައިތަށް މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު މަޚުލޫފް، ޤާރީ މިޝާރީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ، ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ޚާއްޞަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި ޤާރީ މިޝާރީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް ރާއްޖޭގެ 6 ސަރަޙައްދެއްގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އޮޑިޝަންތަކުގައި 111 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، މިފެށޭ ހަފުތާގައި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ 20 ބައިވެރިންގެ ނަން އިޢުލާންކުރާނެއެވެ.

"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާނެ 3 ފަނޑިޔާރުންގެ ނަންވެސް ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އިޢުލާންކުރާނެއެވެ.

16 އަހަރާ 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މި މުބާރާތުން އެއްވަނައަށް އަންނަ ފަރާތަކަށް 3 ލައްކަ ރުފިޔާ ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
14%
38%
5%
5%
0%
38%
ކޮމެންޓް