ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 14:21
ފޭސް 2-3 ގައި ބޭނުންކުރާ ފެރީތައް ޓެސްޓްކުރަނީ
ފޭސް 2-3 ގައި ބޭނުންކުރާ ފެރީތައް ޓެސްޓްކުރަނީ
ޕްލޭނިންގ
އާރުޓީއެލް ހައިސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް
އާރުޓީއެލްގެ ފޭސް 2 އަދި 3ގައި ބޭނުންކުރާނެ އުޅަނދުގެ ޓްރައަލް ދަތުރު ބާއްވައިފި
 
ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފަށާނީ ދެކުނުގެ 4 އަތޮޅު ގުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް
 
ފޭސް 2-3 ގައި 17 އަތޮޅު ހިމެނޭ

އާރުޓީއެލްގެ ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވޯކްގެ ފޭސް 2 އާއި 3 ގެ ޓްރައަލް ދަތުރު ބާއްވައިފިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އިން ބުނީ އިންޓެގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯކްގެ ދަށުން ފޭސް 2 އާއި 3 އަށް ބޭނުން ކުރާނެ އުޅަނދުގެ ފުރަތަމަ ޓްރައިލް ދަތުރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ފޭސް 2 އަދި ފޭސް 3 ގައި 17 އަތޮޅަށް ޚިދުމަތް ދޭންފެށި މުޅި ރާއްޖެ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ވިއުގައަކުން ގުޅާލެވިގެންދާނެއެވެ. މިއީ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޤްތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ޚިދުމަތެކެވެ.

ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރް.ޓީ.އެލް) ސްޕީޑް ފެރީގެ ޙިދުމަތް 6 ޒޯނުގައި ފެށިގެން ދާއިރު، ޒަމާނީ ފެރީގެ ޙިދުމަތް ދޭ 82 އުޅަނދެއް އޮންނާނެއެވެ. 188 ފެރީ ޓާރމިނަލް ހުންނާނެއެވެ. އަދި މި އުޅަނދުތަކަށް ޙިދުމަތް ދޭނެ ބޯޓުޔާރޑު ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ.

މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގައި އިތުރު 5 އަތޮޅަށް ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކު (އާރުޓީއެލް) ގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓާއި ހަމައަށް އައުމުގައި ގއ. ގދ. ޏ، ސ، ނ އަށް ޚިދުމަތް ދެވޭތޯ ކަމަށެވެ. އަދި ހުވަދު އަތޮޅަށް ބޭނުންވަނީ 11 އުޅަނދު ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ފޭސް 1 ގެ ދަށުން، ޒޯން 1 ގެ ހއ. ހދ. އަދި ށ. އަތޮޅަށް މިހާރުވަނީ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް ސްޕީޑް ފެރީގެ ޙިދުމަތް ދޭން ފެށިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޅ އަތޮޅުގައި ވެސް މި ހިދުމަތްވަނީ ދޭން ފަށާފައެވެ.

މުޅި ރާއްޖެ ކަނޑުމަގުން ގުޅާލެވޭ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރް.ޓީ.އެލް) ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ޚިދުމަތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ވަޢުދުފުޅެކެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން، "އިންޓަރގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯރކް" މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކުރީ 17 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް