ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 14:19
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ސަން އޮންލައިން
އިންޑިއާއިން މީހަކު ހައްޔަރުކުރުން
އިންޑިއާއިން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކުރީ ބެންގަލޫރުން
 
ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ މައުލޫމާތު ހާމައެއް ނުކުރޭ
 
ޕީޕީއެމްގެ މަގާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ވެސް އިންޑިއާއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ

އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުން އިއްޔެ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދީފައިވާ ގޮތުގައި އިއްޔެ އެ މީހާ ވަނީ އެ ގައުމުގެ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ބުނެއެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކޮންކަހަލަ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކަމެއް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމް ހުޅުމާލޭ ގޮފީގެ ރައީސް އިންޑިއާގައި އުޅެނިކޮށް އޭނާވަނީ އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އޭނާއަކީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނުގެ އެންމެ އިސްސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެކެކެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ މިހާރު ވަނީ އިންޑިއާއިން ފުރުވައިލައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
25%
0%
75%
ކޮމެންޓް
12 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 15:29
ކަމަނަ
އަދިވެސް އައުޓް ގޮވާ