ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 10:38
ޕީއެސްޖީ އަދި މާސޭ ކުޅުނު މެެޗުގެ ތެރެއިން
ޕީއެސްޖީ އަދި މާސޭ ކުޅުނު މެެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ފްރާންސް ކަޕް
މާސޭ އަތުން ބަލިވެ ފްރާންސް ކަޕުން ޕީއެސްޖީ ކަޓައިފި
ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މާސޭ އިން ޕީއެސްޖީ ބަލިކުރީ 2-1 އިން

ފްރާންސް ކަޕްގެ ގަދަ 16 ގައި ވާދަވެރި މާސޭ އަތުން ބަލިވެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

މިއީ މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 އިން ޕީއެސްޖީ ވިދިވިގެން ދެ އަހަރު މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 އިން ކަޓައިފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އެ ޓީމު ކެޓީ ގަދަ 16 އިންނެވެ. ޕީއެސްޖީ އަކީ މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމެވެ. އެ ޓީމުން ވަނީ 14 ފަހަރު މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ގަދަ 16 ގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މާސޭ އިން ޕީއެސްޖީ ބަލިކުރީ 2-1 އިންނެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ވެސް މާސޭ އިންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 31 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް އެވެ. އެއީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބުކޮށްގެން އޭނާ ޖަހައިދިން ލަނޑުންނެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ޕީއެސްޖީން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ނޭމާ ޖޫނިއާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ޑިފެންޑަރު ސާޖިއޯ ރާމޯސް އެވެ. މެޗުން މާސޭ މޮޅުވީ ދެ ވަނަ ހާފުގެ 57 ވަނަ މިނެޓުގައި ރުސްލާން މަލިނޯސްކީ އެވެ.

މުބާރާތުގައި ދެން ކުޅުނު މެޗުތަކށް ބަލާއިރު، ލިއޯން އިން ލީލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. ޓޫލަސް އިން ވަނީ ރެއިމްސް ބަލިކޮށް ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ހޯދައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ނަންޓެސް އިން އެންޖާސްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ ވެސް ޕެނަލްޓީ އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް