ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:31
ފައިނަލްގައި ފްރާންސްގެ ކޯލޯ މުއާނީ އަށް ލިބުނު ފުރުސަތު
ފައިނަލްގައި ފްރާންސްގެ ކޯލޯ މުއާނީ އަށް ލިބުނު ފުރުސަތު
ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމު
ފައިނަލްގައި ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލުވާލެވުމުން ކޯލޯ މުއާނީ: މުޅި އުރުމަށް އެކަމުގެ ހިތްދަތިކަން އޮންނާނެ
 
ހުސްކޮށް ހުރެ އެއް ފަހަރުން ކޯލޯ މުއާނީ ފޮނުވާލި ބޯޅަ އާޖެންޓީނާގެ ގޯލް ކީޕަރު އެމިލިއާނޯ މާޓިނޭޒް ވަނީ މަތަަކޮށްފައި

މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި ނިމުނު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ ފޯރި ގަދަ ވޯލްޑް ކަޕެވެ.

އެކަމުގެ ތެރެއިން، އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް އަކީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެންމެ ވަރުގަދަ، އެންމެ ފޯރި ގަދަ އަދި ސަޕޯޓަރުންގެ ލޭ ކައްކުވާލި ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލެވެ. ފައިނަލްގައި ވާދަކުރީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް އާއި ދެކުނު އެމެރިކާގެ ޗެމްޕިއަން އާޖެންޓީނާ އެވެ. މި ދެ ޓީމު ބައްދަލު ކުރި ފައިނަލް މެޗަކީ، ފުޓުބޯޅަ ފައިނަލް މެޗެއްގައި ފެންނަން ޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފެނުނު ފައިނަލް މެޗެއް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް މެޗުގެ 80 ވަނަ މިނެޓާ ހަމައަށް ވެސް އާޖެންޓީނާ އިން މުޅި މެޗު ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ފަހަތުން އަރައި ފްރާންސް އިން ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެން މެޗުގެ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގެ ހޫނުކަމާއި، ވާދަވެރިކަން ފެނުނީ އެހިސާބުންނެވެ. ދެ ޓީމުން ވެސް އިތުރު ހަމަލާތަކެއް އުފައްދަމުން ގޮސް މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ހާފުގައި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނެވެ. މުޅި ދަނޑު އެހާ ހިސާބުން ގުގުމައިގެން ދިޔަ އިރު، އަނެއްކާ ވެސް ފްރާންސް އިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރި އެވެ.

ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ފްރާންސް އަށް މެޗު ނިންމާލާނެ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ. ފްރާންސްގެ އިބްރާހިމާ ކޮނާޓޭ މަތިން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ލިބުނީ ފްރާންސްގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ރަންޑަލް ކޯލޯ މުއާނީ އަށެވެ. އެއް ފަހަރުން ކޯލޯ މުއާނީ ފޮނުވާލި ބޯޅަ އާޖެންޓީނާގެ ގޯލް ކީޕަރު އެމިލިއާނޯ މާޓިނޭޒް ވަނީ މަތަަކޮށްފަ އެވެ. ތަޖުރިބާކާރުންގެ ނަޒަރުގައި ކޯލޯ މުއާނީ އެ ބޯޅަ ގޯލަށް ވައްދާލި ނަމަ، މުޅި މެޗުގެ ނަތީޖާ އެނބުރުމާ ވަރަށް ގާތެވެ. ސަބަބަކީ އޭރު ކުޅެމުން ދިޔައީ އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު ހާފުގެ ވެސް ފަހު ވަގުތު ކޮޅު ކަމަށް ވުމުންނެވެ. ނަމަވެސް މެޗު އެއްވަރުވެ ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ފްރާންސް އަށް ނާކާމިޔާބުވީ އެވެ.

އޭގެ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ކޯލޯ މުއާނީ ބުނީ، ފައިނަލް މެޗުގައި އެ ލިބުނު ފުރުސަތު ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނީތީ ވަރަށް ހިތްދަތިވާ ކަމަށެވެ. އަދިވެސް މެޗުގެ އެ މިނެޓުތައް ވަރަށް ބެލޭ ކަމަށާއި، މިހާރު ވެސް ހިތަށް އުނދަގޫ ވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެވަގުތުގައި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ބުނެވުނީ އަވަހަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލުމަށް ކަމަށާއި، އެހިސާބުން ޝޫޓް ކުރީ އެހެންވެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގޯލް ކީޕަރު އެ ބޯޅަ ހުއްޓުވީ ކަމަށާއި، މިހާރު ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި އިތުރު ފުރުސަތުތައް އޮތް ކަމަށެވެ. ކޯލޯ މުއާނީ ބުނީ އެކަމުގެ ހިތްދަތިކަން އަދިވެސް އޮންނަ ކަމަށާއި، އެ ހިތްދަތިކަން އުމުރު ދުވަހަަށް އޭނާގެ ޙަޔާތުގައި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ވަގުތުގައި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އަށް ބޯޅަ ޖައްސާލެވިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭރު އެމްބާޕޭ ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. ކޯލޯ މުއާނީ ބުނީ އަބަދުވެސް އެކަހަލަ ވަގުތުގައި އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް އޮތްކަން އެނގެނީ ފަހުން މެޗު ބަލާލުމުން ކަމަށެވެ.

ފައިނަލްގައި ފްރާންސް ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާ އިން ވަނީ 36 އަހަރަށްފަހު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް